• Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • En aktiv hverdag

  En aktiv hverdag

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engageret undervisning

  Engageret undervisning

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Stærkt fællesskab

  Stærkt fællesskab

  - Et gymnasium med mange muligheder

HF

HF er den 2-årige ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en bred, alsidig viden. Du lærer forskellige arbejdsformer og kombinerer teori og praksis i alle fag. HF-uddannelsen er en studieforberedende uddannelse og den forbereder især til korte (1-2 år) og mellemlange (3-4 år) videregående uddannelser, men giver også adgang til en række lange videregående uddannelser på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner.

Undervisningen på HF er anvendelsesorienteret, hvilket vil sige, at der i undervisningen lægges vægt på at indholdet kan anvendes i og udenfor skolen. Der tages ofte udgangspunkt i praktiske eksempler fra hverdagen og der arbejdes ofte tværfagligt.

HF-forløbet indledes med et introduktionskursus, hvor bl.a. forskellige studieteknikker trænes, så de grundlæggende forudsætninger for at gennemføre HF-uddannelsen er på plads.

I ugeskemaet er der planlagt værkstedsundervisning. I værkstedet arbejdes der bl.a. med forskellige strategier til, hvordan man lærer bedst.

Du skal vælge en af vores tre fagpakker. Måske ved du allerede, hvilken uddannelse, du skal have senere? Se godt efter i beskrivelserne af fagpakkerne og vælg så den, der interesserer dig mest eller som peger direkte mod den uddannelse, du har tænkt dig senere.

Du kommer til at beskæftige dig med fag indenfor alle områder, nemlig naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog, idræt og kunstneriske fag.

På HF gives der ikke standpunkts– og årskarakterer. Du skal i stedet til eksamen i samtlige fag.