• Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • En aktiv hverdag

  En aktiv hverdag

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engageret undervisning

  Engageret undervisning

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Stærkt fællesskab

  Stærkt fællesskab

  - Et gymnasium med mange muligheder

Studieretningsoversigt 2017

Obligatoriske fag på STX

A-niveau:

Dansk

Historie

B-niveau:

Engelsk

Naturvid. fag*

Matematik**

C-niveau:

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Kunstnerisk fag: musik, dramatik eller billedkunst

2 af følgende fag*: Kemi, naturgeografi, biologi, informatik

2. fremmedsprog:***

tysk B, fransk A, spansk A, italiensk A

* kun 1 nat.vid.fag på studieretning 8, 9,10

** gælder ikke studieretning 8, 9, 10

*** ikke på studieretning 7,8, 9

Studieretningsoversigt 2017

Naturvidenskab

Hvis du brænder for at forstå naturen og den fysiske verden, vi lever i, er de naturvidenskabelige studieretninger et godt valg. Her arbejder vi med de love, modeller, teorier og eksperimenter, som man kan måle, veje og beskrive naturen ved.

Studieretning 1

Matematik A

Fysik B

Kemi B

 

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Studieretning 2

Matematik A

Fysik A

Kemi B

 

1-2 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Studieretning 3

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

1-2 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Studieretning 4

Biologi A

Kemi B

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Samfundsvidenskab

Du læser avis. Du følger med i, hvad der sker i samfundet. Du vil gerne vide mere om politik, erhvervsliv, samfund og økonomi. Du vil lære, hvordan mennesket opbygger og handler i samfundet og du vil forholde dig kritisk til det. Så er de samfundsfaglige studieretninger, du skal vælge.

Studieretning 5

Samfundsfag A

Matematik A

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Studieretning 6

Samfundsfag A

Engelsk A

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Sprog

De sproglige studieretninger er til dig, der har lyst til at arbejde intensivt med sprog, kommunikation og kultur. I de sproglige/humanistiske fag er mennesket det centrale. Her beskæftiger vi os med hvordan mennesket taler, tænker, handler, føler og skaber, og hvordan vi som mennesker præger den virkelighed og det samfund, vi er en del af.

Studieretning 7

Engelsk A

Tysk A

Samfundsfag B

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt fag C

Studieretning 8

Engelsk A

Spansk/Fransk/Italiensk A

Tysk B

3 valgfag

Latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt fag C

Studieretning 9

Engelsk A

Spansk/Fransk/Italiensk A

Latin B

4 valgfag

Studieretning 10

Latin A

Græsk A

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Kunst

Vi giver dig muligheden for at fordybe dig i musikken. Du skal både spille og synge, du skal være musisk kreativ og du skal beskæftige dig med teori og analyse.

Studieretning 11

Musik A

Engelsk A

2-3 valgfag afhængig af 2. fremmedsprogsvalg

Valgfag på STX

C-niveau:

Astronomi

Informatik

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Latin

Psykologi

Kinesisk studieområde

Drama

Musik

Billedkunst

B-niveau:

Billedkunst

Biologi

Drama

Fysik

Idræt

Kemi

Matematik

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Religion

Samfundsfag

Informatik

- det er en betingelse, at man har haft faget på C-niveau

A-niveau:

Engelsk

Fysik (+mat B)

Kemi (+mat B)

Matematik

Samfundsfag (+mat B)

Tysk

- det er en betingelse, at man har haft faget på B-niveau