• Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • En aktiv hverdag

  En aktiv hverdag

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engageret undervisning

  Engageret undervisning

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Stærkt fællesskab

  Stærkt fællesskab

  - Et gymnasium med mange muligheder

STX – DET ALMENE GYMNASIUM

STX er en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse for dig, der har lyst til at prøve kræfter med en masse forskellige fag inden for de forskellige fagområder. STX er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor du får et rigtigt godt grundlag til at tage en videregående uddannelse. Med en STX får du adgang til samtlige videregående uddannelser i landet, afhængigt af valg af studieretning og valgfag.

Uddannelsen er opbygget af 3 mdr. grundforløb og 2 års studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

I uge 41 vælger man en studieretning med to/tre studieretningsfag, der har ens særlige interesse. Studieretningsforløbet starter mandag i uge 45.

På studieretningen har man både studieretningsfag og de obligatoriske fag på samme hold. Herudover har man mulighed for at tage frie valgfag på tværs af studieretningsholdene. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning.

 

GRUNDFORLØB

Formålet med grundforløbet er:

 • At give faglig indsigt og forståelse samt indføring i gymnasiale arbejdsmetoder
 • At skabe grundlag for valg og gennemførelse af studieretninger
 • At danne basis for udvikling af elevernes almendannelse

 


Generelt

Alle elever på det 3-årige gymnasium begynder med 3 mdr. grundforløb, som skal give dem faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som grundlag for deres senere valg og gennemførelse af studieretning - de sidste 2 år i gymnasiet.
Grundforløbet består på Hjørring Gymnasium og HF af fagene dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, et kunstnerisk fag, samt de tværfaglige forløb: Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP).

 

FAG OG NIVEAUER PÅ STX

STX indeholder fag på A, B eller C-niveau. A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af, hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget.

Hovedreglen er:
C-niveau = 1 år / ca. 75 timer
B-niveau = 2 år / ca. 200 timer
A-niveau = 3 år / ca. 325 timer

Du vil, afhængig af studieretning, få mulighed for at opgradere nogle af fagene fra C-niveau til B- eller A-niveau, og/eller fra B-niveau til A-niveau via valgfag.

En stx-eksamen skal indeholde min. 4 fag på A-niveau.

 

OBLIGATORISKE FAG

Størstedelen af de fag, du møder på gymnasiet er obligatoriske fag, dvs. fag, der er fælles for alle studieretninger.

De obligatoriske fag er:

 • dansk
 • historie
 • 2. fremmedsprog *
 • oldtidskundskab
 • religion
 • idræt
 • matamatik
 • fysik
 • samfundsfag
 • ét af fagene billedkunst, drama eller musik
 • to af fagene biologi, naturgeografi eller kemi

* Du kan vælge at fortsætte med tysk eller fransk fra folkeskolen (fortsættersprog) eller vælge at tage et nyt sprog, fransk, italiensk eller spansk (begyndersprog).
Begyndersprog kan kun vælges på A-niveau.

Ud over de obligatoriske fag har du studieretningsfag og valgfag. Se under studieretningsforløbet.

 

STUDIERETNINGSFORLØB

En studieretning er en pakke af fag, der vælges samlet. Studieretningerne er tonet i forskellige retninger, så du kan vælge mellem naturvidenskabelige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger. Da hele klassen undervises sammen i disse fag samt i de obligatoriske fag, er der mange muligheder for samarbejde imellem fagene.

En studieretning er en pakke af fag, der vælges samlet. Studieretningerne er tonet i forskellige retninger, så du kan vælge mellem naturvidenskabelige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger. Da hele klassen undervises sammen i disse fag samt i de obligatoriske fag, er der mange muligheder for samarbejde imellem fagene.

 

VALGFAG PÅ HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Oversigt over valgfag:

FagABCFagABC
Astronomi  XLatin  X
Billedkunst XXKemi XX
Biologi X Innovation XX
Dramatik XXMatematikXX 
EngelskX  Musik XX
Erhvervsøkonomi  XNaturgeografi XX
Filosofi  XPsykologi XX
Fransk fortsætterX  Religion X 
FysikXX SamfundsfagXX 
Idræt X TyskX  
Informatik  X    

 

Valgfag i 1.g

I forbindelse med din ansøgning til STX-uddannelsen, skal du vælge et 2. fremmedsprog samt et kreativt fag.

Du kan vælge mellem følgende:

2. fremmedsprog:

Fransk begynderA-niveau (1.-3. g)
Fransk forsætterB-niveau (1.-2. g)
Italiensk begynderA-niveau (1.-3. g)
Spansk begynderA-niveau (1.-3. g)
Tysk forsætterB-niveau (1.-2. g)

 

Kreativt fag:

Billedkunst C, Dramatik C, Musik C

Fakta om valgfag

 • Samtlige STX-elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog (tysk eller fransk fortsætter).
 • Dette opfyldes når du vælger studieretning. Fagene samfundsfag, fysik, kemi og biologi på A-niveau forudsætter valg af matematik på B-niveau.
 • Gymnasiet opretter de studieretninger og valgfag, der tilgodeser flest elevønsker.
 • Har blot 10 elever ønsket et valgfag, vil faget blive oprettet.
  Antallet af valgfag varierer alt efter hvilken studieretning, du er på.