HF

Hf er den 2-årige ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en bred, alsidig viden. Du lærer forskellige arbejdsformer og kombinerer teori og praksis i alle fag. En hf-eksamen med en almindelig fagpakke giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, altså de korte- og mellemlange videregående uddannelser. En hf-eksamen med en udvidet fagpakke eller et supplerende overbygningsforløb giver desuden adgang til en lang række universitetsuddannelser.

Hjørring-Gym-2020-57HF.jpg
foto: HF elever 2020

Undervisningen på HF er anvendelsesorienteret, hvilket vil sige, at der i undervisningen lægges vægt på at indholdet kan anvendes i og udenfor skolen. Der tages ofte udgangspunkt i praktiske eksempler fra hverdagen og der arbejdes ofte tværfagligt.

HF-forløbet indledes med et introduktionskursus, hvor bl.a. forskellige studieteknikker trænes, så de grundlæggende forudsætninger for at gennemføre HF-uddannelsen er på plads.

Du skal vælge en af vores to fagpakker. Måske ved du allerede, hvilken uddannelse, du skal have senere? Se godt efter i beskrivelserne af fagpakkerne og vælg så den, der interesserer dig mest eller som peger direkte mod den uddannelse, du har tænkt dig senere.

Du kommer til at beskæftige dig med fag indenfor alle områder, nemlig naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog, idræt og kunstneriske fag.

På HF gives der ikke standpunkts– og årskarakterer. Du skal i stedet til eksamen i samtlige fag.