Fagpakke 3

erhvervsøkonomi C og innovation C
1. semester
Dansk A
Matematik C
KS (religion, historie og samfundsfag)
NF (biologi, geografi og kemi)
2. semester
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
KS (religion, historie og samfundsfag)
NF (biologi, geografi og kemi)
3. semester
Dansk A
Engelsk B
KS (religion, historie og samfundsfag)
Erhvervsøkonomi C
Innovation C
4. semester
Dansk A
Engelsk B
Erhvervsøkonomi C
Innovation C

 

*kræver faget på C-niveau i 1. semester