• Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • En aktiv hverdag

  En aktiv hverdag

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engageret undervisning

  Engageret undervisning

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Stærkt fællesskab

  Stærkt fællesskab

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

Ansøgning

Hvis du går i skole er ansøgningsfristen for optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser senest d. 1. marts i det år, hvor du ønsker at starte i august og ansøgningen sker i samarbejde med din skole og UU-vejlederen.

Hvis du ikke går i skole er ansøgningsfristen senest den 15. marts. Du skal udfylde og indsende det skema, som Undervisningsministeriet har lavet og sende det til den skole, du søger ind på.

Ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelserne foregår elektronisk via www.optagelse.dk

I forbindelse med din ansøgning til STX skal du:

 • vælge 2. fremmedsprog
 • vælge kreativt fag
 • tilkendegive et foreløbigt valg af studieretning

I forbindelse med din ansøgning til HF skal du:

 • vælge fagpakke
 • vælge kreativt fag

Ansøgning EFTER ansøgningsfristens udløb
Søger du optagelse efter den 15. marts er du ikke garanteret optagelse.

Du vil komme på en venteliste og vi vil kontakte dig hurtigst muligt,
når og hvis vi har en plads ledig.

Besked om optagelse
I slutningen af april udsendes breve om optagelse og nærmere information om skolestart.