Brobygning og introduktionskurser

Brobygning_3930_1.jpg
Brobygning

Vi glæder os til at byde velkommen til alle jer, som enten kommer på introduktionskursus eller i brobygning på Hjørring Gymnasium STX & HF. Du kan komme både i brobygning på både STX og HF og du vil som brobygningselev komme til at gå i din egen klasse med eget skema sammen med andre brobygningselever. Du får altså et fuldt skema med timer de dage du er hos os og du vil møde lærere og elever både til undervisning og vejledning.

Du vil kort fortalt få et indtryk af, hvad det vil sige at være elev på Hjørring Gymnasium STX & HF.

Brobygning_3998_2.jpg
Brobygning

Undervisningen starter kl. 8.10 og slutter kl. 14.20 hver dag. Du bedes medbringe papir, skriveredskaber, gerne bærbar computer og selvfølgelig godt humør. Vi forventer, at du som gæst hos os er nysgerrig og positiv interesseret i det program vi har lavet til dig. Du vil i den første time få udleveret et skema, informationsmateriale og lokaleplan.

Du kan i øvrigt få mere information hos din UU-vejleder på din skole. Det er også gennem din UU-vejleder at du tilmelder dig til introduktionskurser og brobygning. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Information til brobyggerelever
I henhold til persondataforordningen har du krav på at blive informeret om dine rettigheder i forbindelse med, at vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger.
Vi modtager dine kontaktinformationer og dit CPR-nr. fra www.brobygning.net/, og opbevarer dem indtil dit brobygningsforløb er slut. Derefter sender vi informationerne til Undervisningsministeriet.
Ønsker du mere information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du henvende dig på skolens kontor. Her kan du og dine forældre/værge få en komplet oversigt over skolens håndtering af dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Introduktionskurser i 8. klasse på STX
I 8. klasse har du mulighed for at komme på besøg i 1 dag. Her vil du stifte bekendtskab med nogle af de fag som kendetegner STX og du vil få en smagsprøve på livet som elev på Hjørring Gymnasium STX & HF.

Overordnet skema for dagen:

LektionFag
1Intro til Hjørring Gymnasium
2Kreativt fag: Musik, dramatik eller billedkunst
3Naturvidenskab: Fysik, biologi, bioteknologi, kemi, naturgeografi eller informationsteknologi.
4
5Begyndersprog: Fransk, spansk eller italiensk
6Samfundsvidenskab: Samfundsfag eller psykologi

Introkurserne er placeret i foråret.

Brobygning i 9. klasse eller 10. klasse på STX

I 9. og 10. klasse har du mulighed for at komme i brobygning i en uge på STX. Målet er, at du bliver mere afklaret i dit valg, når du har snuset til atmosfæren og fået indblik i hvilke krav, vi stiller til en STX elev.

Ud over at prøve kræfter med mange af de fag som kendetegner STX, vil du også få en grundig gennemgang af uddannelsen med en studievejleder. Endelig vil du få mulighed for at høre om, hvordan det er at gå her og hvad der sker på skolen for elever uden for almindelig skoletid fra en elev fra elevrådet, som vil prøve at besvare alle dine spørgsmål.

Overordnet skema for ugen:

LektionDag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5
1VelkomstInnovation
KIE-model
IdrætPsykologiNaturvidenskabsfag
Biologi, kemi eller naturgeografi
2Studievejledning
3MatematikForsættersprog
Tysk eller engelsk
SamfundsfagFysik
4
5Kreativt fag
Dramatik, musik
eller billedkunst
Begyndersprog
Spansk, fransk eller
italiensk
Historie/danskLanciers
6Studievejledning/elevråd

Brobygningen er placeret i efteråret

Brobygning i 10. klasse på HF
I 10. klasse har du mulighed for at komme i brobygning i en uge på HF. Målet er, at du bliver mere afklaret i dit valg, når du har snuset til atmosfæren og fået indblik i hvilke krav, vi stiller til en HF kursist. Vi har lavet et skema til dig, der giver dig mulighed for at møde de fag der kendetegner HF. Endvidere vil du komme til at møde en studievejleder der vil informere om HF-uddannelsen og besvare spørgsmål. Du vil også møde elever fra elevrådet, der vil fortælle om hvorledes det er at gå på skolen og om det sociale liv der er på skolen efter skoletid.

Overordnet skema for ugen:

LektionDag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5
1VelkomstNF
Biologi
Kemi
Naturgeografi
IdrætPsykologi
- fagspecifik
Kult/samf
Religion
Samfundsfag
Historie
2Studievejledning
3Fagpakke biologiMatematik
4Psykologi
5Observere undervisning
i 1. hf/2. hf
TyskKreativt fag
Billedkunst, drama eller musik
Lanciers
6Studievejledning/elevråd

Brobygningen er placeret i efteråret