Egenbetaling

2l Malta4.jpg
2l, Malta 2018, uge 41

I alle fag anvendes computer i undervisningen og eksamen. Som elev forventes det derfor, at man har en computer eller investerer i en ved starten på uddannelsen. De nødvendige softwareprogrammer, som kræves i undervisningen, stilles gratis til rådighed.

I løbet af uddannelsen vil der være egenbetaling i følgende tilfælde:

  • Studierejser i 2.g og 1.hf: 4.000 kr. *
  • Ekskursioner i 3.g: 1.000 kr.
  • Ved kortere ekskursioner i fagene kan der blive tale om mindre beløb i egenbetaling

Deltagelse i studierejse eller ekskursion med egenbetaling er frivillig. Der er i stedet undervisning eller der stilles af en skriftlig opgave af et omfang, der svarer til rejsen/ekskursionens pensum. Der er mødepligt på skolen de dage, hvor klassens/holdets øvrige elever er på tur.

* Vær opmærksom på at der vil være ændringer i egenbetalingen pga. den almindelig prisudvikling. Det vil sige at der fra 2017 forår vil være en prisregulering på studierejser på 200 kr. så samlet bliver egenbetalingen på 4.000 kr. for STX. Ændringer for HF følger senere.