Egenbetaling

2l Malta4.jpg
2l, Malta 2018, uge 41

I alle fag anvendes computer i undervisningen og eksamen. Som elev forventes det derfor, at man har en computer eller investerer i en ved starten på uddannelsen. De nødvendige softwareprogrammer, som kræves i undervisningen, stilles gratis til rådighed.

I løbet af uddannelsen vil der være egenbetaling i følgende tilfælde:

  • Studierejser i 2.g og 1.hf: 4.500 kr.
  • Ekskursioner i 3.g: 1.400 kr.
  • Ved kortere ekskursioner i fagene kan der blive tale om mindre beløb i egenbetaling

Deltagelse i studierejse eller ekskursion med egenbetaling er frivillig. Der er i stedet undervisning eller der stilles af en skriftlig opgave af et omfang, der svarer til rejsen/ekskursionens pensum. Der er mødepligt på skolen de dage, hvor klassens/holdets øvrige elever er på tur.