Forsikring

Hjørring Gymnasium har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Gymnasiet er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og gymnasiet må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne.

Hvis en elev f.eks. kommer til skade på gymnasiet eller på en ekskursion, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor familiens egne forsikringer, der skal dække.
 

Tegn selv forsikring

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:

  • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri.
  • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade.

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.

Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.
 

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture eller udveksling inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat. 

Elever skal have både sit gule og blå sygesikringskort med.
 

Forsikring ved rejser uden for EU

Når elever er på studieture eller udveksling uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.
 

Husk

Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra?
Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.