INTRODUKTIONSKURSUS OG BROBYGNING

Foto af brobygningselever
Foto: Brobygningselever

Vi glæder os til at byde velkommen til alle jer, som enten kommer på introduktionskursus eller i brobygning på Hjørring Gymnasium. Du kan komme både i brobygning på både STX og HF og du vil som brobygningselev komme til at gå i din egen klasse med eget skema sammen med andre brobygningselever. Du får altså et fuldt skema med timer de dage du er hos os og du vil møde lærere og elever både til undervisning og vejledning.
Du vil kort fortalt få et indtryk af, hvad det vil sige at være elev på Hjørring Gymnasium.
 

Introduktionskursus (elever fra 8. klasse)

I 8. klasse har du mulighed for at komme på besøg på Hjørring Gymnasium i én dag. Undervisningen starter kl. 8.00 og slutter normalt kl. 15.00. Her vil du stifte bekendtskab med nogle af de fag som kendetegner STX – både fag du kender fra folkeskolen og nye fag, du vil komme til at møde nogle af vores elever og du vil møde en af skolens studievejledere, som vil fortælle dig om opbygningen af STX, hverdagen på skolen, adgangskrav og hvad man kan bruge uddannelsen til. Husk at medbringe blyant, papir og godt humør.
Dagen vil samlet set give dig en smagsprøve på livet som elev på Hjørring Gymnasium.
 

Foto: Brobygningselever
Foto: Brobygningselever

Brobygning (elever fra 9. eller 10. klasse)

I 9. og/eller 10. klasse får du måske også mulighed for at komme på besøg på Hjørring Gymnasium i to eller tre dage. Tal med din UU vejleder om du er én af de heldige, der får dette tilbud.
Undervisningen starter kl. 8.00 og slutter normalt kl. 14.20 hver dag. Du bedes medbringe papir, skriveredskaber, gerne bærbar computer og selvfølgelig godt humør. Vi forventer, at du som gæst hos os er nysgerrig og positiv interesseret i det program vi har lavet til dig. Du vil i den første time få udleveret et skema, informationsmateriale og lokaleplan. Et typisk program for dagene vil indeholde både undervisning i fag som er karakteristiske for STX eller HF, møde med elever fra gymnasiet og studievejledningsaktiviteter.
 

Tilmelding mm.

Du kan i øvrigt få mere information hos din UU-vejleder på din skole. Det er også gennem din UU-vejleder at du tilmelder dig til introduktionskurser og brobygning. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Information til brobyggerelever

I henhold til persondataforordningen har du krav på at blive informeret om dine rettigheder i forbindelse med, at vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger.
Vi modtager dine kontaktinformationer og dit CPR-nr. fra UU Hjørring., og opbevarer dem indtil dit brobygningsforløb er slut. Derefter sender vi informationerne til Undervisningsministeriet.
Ønsker du mere information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du henvende dig på skolens kontor. Her kan du og dine forældre/værge få en komplet oversigt over skolens håndtering af dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Se mødested og kort over skolen