Optagelsekrav til STX eller HF

Krav til STX
For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på det almene gymnasium (STX) skal du være erklæret uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden have afsluttet mindst 9. klasse og aflagt alle folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.

Desuden skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og havde været indstillet til prøve i dette fag.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du opfylde kravene om folkeskolens øvrige obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.

Du skal søge optagelse på STX i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for optagelse samt vurderes uddannelsesparat på såvel faglige som personlige og sociale kompetencer, kan du blive indstillet til en optagelsesprøve på Hjørring Gymnasium og HF-kursus.Optagelseskrav2017.jpg

Krav til HF
Der er to måder at blive optaget på, afhængig af om du søger direkte fra 10. klasse, eller om du har været ude af folkeskolen i mindst ét år efter 10 års skolegang.

Ansøgere direkte fra 10. klasse
Hvis du søger direkte fra folkeskolen, skal du være anset for uddannelsesparat.
Du anses for uddannelsesparat, hvis du har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Du skal have afsluttet 10. klasse eller have gennemført en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse.
Du skal have aflagt 10.klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik både skriftligt og mundtligt. Desuden skal du have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi, og du skal have indstillet dig til folkeskolens afgangsprøve eller 10.klasse-prøve i tysk eller fransk.

Hvis du ikke anses for uddannelsesparat af din folkeskole og UU og dine forældre er uenige i denne vurdering, skal du til en optagelsesprøve.

Ansøgere der har været væk fra skolen efter 10 års skolegang
Hvis du ikke opfylder ovennævnte krav eller har været ude af folkeskolen i et eller flere år, optages du på grundlag af hf-kursets konkrete vurdering af dine faglige, personlige og sociale forudsætninger. Denne vurdering foretages på grundlag af en optagelsessamtale med en studievejleder. I tvivlstilfælde kan du komme til en optagelsesprøve.