Optagelsesprøve 2021

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.
Det er den skole, du har valgt som 1. prioritet, der indkalder dig. Det er også her, du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale, selvom du evt. har fået reserveret plads på en anden skole.
 

Optagelsesprøven sommer 2021

NYHED: Den politiske følgegruppe for COVID-19 på børne- og undervisningsområdet har besluttet at ændre indholdet af optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser i år, således at der ikke stilles opgaver i fysik/kemi.

Dvs. at årets optagelsesprøve indeholder derfor kun opgaver i fagene:

 • dansk
 • engelsk
 • matematik

Prøvens varighed er 3 timer.

 

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik.

Optagelsesprøven afholdes i 2021 på følgende datoer:

 • onsdag den 28. april
 • fredag den 18. juni
 • mandag den 28. juni
 • tirsdag den 3. august

Optagelsesprøven den 28. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.
 

HVORNÅR FOREGÅR OPTAGELSESPRØVEN OG OPTAGELSESSAMTALEN?

Har du valgt Hjørring Gymnasium som 1. prioritet vil optagelsesprøven foregå her hos os kl. 10.00-13.00 og mødetidspunktet er kl. 9.30 på skolens kontor. Du vil inden prøven blive indkaldt til optagelsesprøven via et brev i eBoks hvor du kan se både dato og tidspunkt for netop din prøve.


Tilmelding

Du tilmelder dig prøven ved at møde op. Du behøver derfor ikke tage kontakt til gymnasiet forud for prøven.
 

Hvilke form har prøven og hvilke fag indgår?

Det er en skriftlig prøve, og den varer tre timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk. Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eksempel på et vejledende opgavesæt: http://static.uvm.dk/udd/gym/gym_optag_2019/

Opgaven er fra 2019.
 

Hvad skal du medbringe?

 • Billedlegitimation: det er meget vigtigt at du medbringer billedlegitimation, fx dit pas så du kan identificere dig selv
 • Computer (Mac eller PC). Hvis du ikke har mulighed for at medbringe en computer skal gymnasiet kontaktes på tlf. 98922433 eller pda@hj-gym.dk. Det er vigtigt, at du opdaterer/installerer den nyeste version af Google Crome inden prøven.
 • Oplader
 • Skriveredskaber
 • Unilogin og NemId
 • Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte fx formelsamlinger, det periodiske system, lærebøger, lommeregner, ordbøger. Du må IKKE bruge internettet og naturligvis heller ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven. Du kan downloade ordbøger via vores hjemmeside: https://hj-gym.dk/da/om-skolen/prover-og-eksamen/skriftlige-prover
 • Madpakke, drikkevarer
   

Særlige forhold

Du skal give gymnasiet besked om eventuelle særlige forhold i forbindelse med prøvesituationen, fx om du er ordblind og skal have forlænget tid til prøven, eller om der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det er dit eget ansvar at give gymnasiet besked inden optagelsesprøven. Du skal kontakte gymnasiet og aftale nærmere på telefon 9892 2433 eller pda@hj-gym.dk.
Inden prøven skal du fremvise dokumentation fx ordblindetest, lægeerklæring eller lignende, for det særlige forhold.
 

Hvordan bedømmes prøven?

Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.
 

Hvordan foregår optagelsessamtalen?

Ved optagelsessamtalen deltager typisk en uddannelsesleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en STX/HF-uddannelse. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.
 

Hvornår får man resultatet?

På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX eller HF og du får besked umiddelbart efter optagelsessamtalen om du kan optages.
 

Hvis du er forhindret i at deltage til optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan/ikke ønsker at deltage i prøven eller samtalen eller hvis du på dagen bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller anden uforudseelig grund, skal du give besked til gymnasiet hurtigst muligt på pda@hj-gym.dk eller ringe til gymnasiets kontor på 9892 2433.
 

Mere info

Du kan læse mere om adgangskravene og optagelsesreglerne til de forskellige ungdomsuddannelser på www.ug.dk