Optagelsesprøve 2020

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.
Det er den skole, du har valgt som 1. prioritet, der indkalder dig. Det er også her, du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale, selvom du evt. har fået reserveret plads på en anden skole.
 

Hvornår foregår optagelsesprøven og optagelsessamtalen?

Har du valgt Hjørring Gymnasium som 1. prioritet vil optagelsesprøven foregå her hos os d. 22. juni kl. 10.00-14.00 og mødetidspunktet er kl. 9.30 på skolens kontor. Det eksakte tidspunkt for optagelsessamtalen som ligger d. 23. juni vil du få d. 22. juni.

Der vil også være mulighed for at komme til optagelsesprøve på følgende datoer: 26. juni og 4. august efter særlig aftale med gymnasiet.
 

Tilmelding

Du tilmelder dig prøven ved at møde op. Du behøver derfor ikke tage kontakt til gymnasiet forud for prøven.
 

Hvilke form har prøven og hvilke fag indgår?

Det er en skriftlig prøve, og den varer fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eksempel på et vejledende opgavesæt: http://static.uvm.dk/udd/gym/gym_optag_2019/

Opgaven er fra 2019.
 

Hvad skal du medbringe?

  • Billedlegitimation: det er meget vigtigt at du medbringer billedlegitimation, fx dit pas så du kan identificere dig selv
  • Computer (Mac eller PC). Hvis du ikke har mulighed for at medbringe en computer skal gymnasiet kontaktes på tlf. 98922433 eller pda@hj-gym.dk senest d. 19. juni kl. 10.00. Det er vigtigt, at du opdaterer/installerer den nyeste version af Google Crome inden prøven.
  • Oplader
  • Skriveredskaber
  • Unilogin og/eller NemId
  • Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladte fx formelsamlinger, det periodiske system, lærebøger, lommeregner, ordbøger. Du må IKKE bruge internettet og naturligvis heller ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven. Du kan downloade ordbøger via vores hjemmeside: https://hj-gym.dk/da/om-skolen/prover-og-eksamen/skriftlige-prover
  • Madpakke, drikkevarer
     

Særlige forhold

Du skal give gymnasiet besked om eventuelle særlige forhold i forbindelse med prøvesituationen, fx om du er ordblind og skal have forlænget tid til prøven, eller om der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det er dit eget ansvar at give gymnasiet besked inden optagelsesprøven. Du skal kontakte gymnasiet og aftale nærmere på telefon 9892 2433 eller pda@hj-gym.dk senest den 19. juni kl. 10.00.
Inden prøven skal du fremvise dokumentation fx ordblindetest, lægeerklæring eller lignende, for det særlige forhold.
 

Hvordan bedømmes prøven?

Prøven bedømmes af to personer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.
 

Hvordan foregår optagelsessamtalen?

Ved optagelsessamtalen deltager typisk en uddannelsesleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en STX/HF-uddannelse. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.
 

Hvornår får man resultatet?

På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX eller HF og du får besked umiddelbart efter optagelsessamtalen om du kan optages.
 

Hvis du er forhindret i at deltage til optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan/ikke ønsker at deltage i prøven eller samtalen eller hvis du på dagen bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller anden uforudseelig grund, skal du give besked til gymnasiet hurtigst muligt på pda@hj-gym.dk eller ringe til gymnasiets kontor på 9892 2433.
 

Mere info

Du kan læse mere om adgangskravene og optagelsesreglerne til de forskellige ungdomsuddannelser på www.ug.dk