Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder der hindrer dig i at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre, kan du søge om specialpædagogisk støtte. Støtten skal være nødvendig for at kompensere for de problemer, funktionsnedsættelsen giver dig så du ligestilles med de andre.
Specialpædagogisk støtte (SPS) arbejder under SU-styrelsen og er den afdeling, der bevilger støtte til unge, der har et handicap. Derfor er det staten og ikke skolen, der betaler for den hjælp, du kan have brug for.

Se en lille video af en tidligere elev på Hjørring Gymnasium STX & HF fortælle om SPS, vejledning og mentor/støttetimer

Du kan søge støtte, hvis du er:

  • Ordblind
  • Døv eller hørehæmmet
  • Bevægelseshæmmet
  • Blind eller svagsynet
  • Eller har psykiske vanskeligheder som fx depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD eller skizofreni

Støtten der tildeles er afhængig af funktionsnedsættelsen og kan fx være:

  • It-startpakke
  • Ergonomiske møbler
  • Støttepersontimer
  • Støttetimer
  • Sekretærhjælp

Hvis du vil søge om SPS-støtte, skal der forelægge dokumentation herfor. Lovgrundlaget og yderligere information for SPS-ordningen finder du her.

Vil du gerne søge støtte, eller har du spørgsmål om ordningen er du velkommen til at kontakte studievejledningen eller uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.