Støtteundervisning

Fagspecifik hjælp - Matematik
I løbet af de første par uger bliver alle elever på 1. årgang screenet i matematik. Desuden gennemfører skolen en længerevarende screening af udvalgte elever med henblik på at hjælpe eleven med at opbygge viden i specifikke matematiske områder.

Hjælpen vil primært være træning med it-programmer, hvor der i en kortere periode vil være tilbud om træning efter skoletid fx i studiecaféen. Eleven vil desuden blive anmodet om at træne dagligt i matematik med it-programmer. Også til denne træning har skolen brug for, at hjemmet støtter eleven. I særlige tilfælde kan eleven tildeles ekstra tid til eksamen i både mundtlige og skriftlige naturvidenskabelige fag.

Læs mere om matematikvejledning her...

Læs mere om dyskalkuli som er et projekt for unge med matematikvanskeligheder.

Fagspecifik hjælp – Dansk
Læsning og skrivning er basis for hele gymnasieforløbet, så det er af stor vigtighed at have disse kompetencer i orden.
Derfor bliver alle elever på 1. årgang i august måned screenet i læsehastighed og stavning.

Læs mere om læsevejledning her...