Studievejledning

Alle klasser har fast tilknyttet en studievejleder. Du kan træffe os dagligt på gymnasiet, hvor vi er parate til at give dig råd og vejledning i forbindelse med din gennemførelse af HF eller STX. Vi vil med andre ord forsøge at hjælpe dig med at komme igennem med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Du vil møde os adskillige gange i løbet af dine tre år på skolen. Alle klasser er fast tilknyttet en af os, og vi har alle ugentlige træffetider, hvor du kan komme forbi til en personlig snak. Kig på www.lectio.dk for at se, hvornår du kan træffe os. Allerede fra midten af september og frem til november vil vi indbyde alle nye elever til en samtale om overgangen fra folkeskole til gymnasium. Vi ved, at det for mange kan være et stort spring at tage, og derfor snakker vi din situation grundigt igennem og giver dig gode råd til, hvordan du bedst klarer dig igennem.

HJG-2021-18_studievejledning.jpg
Studievejledning - elever

Ved siden af den individuelle samtale kommer din klasses vejleder også ind i klassen en række gange i forløbet af gymnasietiden. Allerede kort efter din start i 1. g/1.hf møder du os, når vi kommer i en et par lektioner for at undervise i generel studieteknik og lektielæsning. Du skal regne med, at man ofte arbejder på en anden måde i gymnasiet og langt mere koncentreret end i folkeskolen samt at lektiebyrden er væsentlig større. Derfor er det vigtigt med en god daglig planlægning og tilrettelæggelse. I den forbindelse indgår vi i et samarbejde med læsevejlederne og din klasses lærere/team.
Senere i dit forløb vil du møde os i klasserne, når vi bl.a. kommer forbi for at tale om studieretningsvalg og giver dig gode råd om, hvordan du læser fornuftigt op til eksaminer og årsprøver.
Hvis du har specielle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på studievejledningskontorerne. Du kan bare kigge forbi til vores annoncerede træffetider, men der er også mulighed for at aftale tid på et andet tidspunkt.