Team Danmark

Team Danmark elev Frederik Lund Kjeldsen
Team Danmark elev Frederik Lund Kjeldsen

På Hjørring Gymnasium STX & HF har du som eliteidrætsudøver mulighed for at gennemføre din ungdomsuddannelse som Team Danmark-elev, hvis du har en Team Danmark-godkendelse fra dit specialforbund. Godkendelsen søger du elektronisk via Team Danmarks hjemmeside.

Formålet med Team Danmark-ordningen er, at give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere idræt på et højt og tidskrævende niveau med en ungdomsuddannelse og sikre, at eksamensresultatet svarer til det forventede niveau.

Som Team Danmark-elev har du på Hjørring Gymnasium STX & HF mulighed for at forlænge din STX eller HF uddannelse med 1 år. Fordelen ved dette er, at du får færre timer og lektier i hverdagen, og dermed mere tid til din idræt. Et 4-årigt STX-forløb eller et 3-årigt HF-forløb tilpasses individuelt ud fra valg af studieretning/fagpakke mm.

Jesper-Skibdal-Schmidt_.jpg
Team Danmark elev Jesper Skibdal Schmidt

Du kan som Team Danmark-elev også vælge at gennemføre din ungdomsuddannelse på normeret tid. I givet fald vil du have samme fordele som de øvrige Team Danmark-elever.

Andre fordele ved at være Team Danmark-elev er, at hvis du skal deltage i længerevarende konkurrencer eller træningssamlinger i dit forbund, vil Team Danmark bevilge supplerende undervisning. Skolen vil inden for visse rammer kunne dispensere, så du kan fortsætte på skolen, selv om dit fravær kommer over det niveau, der normalt accepteres. Det er dog her et krav, at du i tilstrækkelig omfang gør brug af den supplerende undervisning. Skolen vil også i et vist omfang kunne tage hensyn til eventuelle konkurrencer i eksamensperioden.

Team Danmark elev Signe Kallesøe Bruun

Påtænker du at være Team Danmark-elev på Hjørring Gymnasium STX & HF skal du kontakte Uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt eller sekretær Pernille Dalsager for at aftale et møde så vi kan få afklaret, hvilket forløb der er bedst lige netop for dig.