Skriftlige prøver 2018

GENEREL VEJLEDNING OM PRAKTISKE FORHOLD VED PRØVER

Vigtigt at man sætter sig grundigt ind i vejledningen da det omhandler mødetid, klageret, hjælpemidler, snyd mm.
Klik her for at læse vejledning om praktiske forhold ved prøver

se krav til PC og MAC til eksamen 2018

 

UDLEVERING AF OPGAVEN TIL skriftlige terminsprøve

Følgende prøver udleveres kun i papirform:

3a DA (SG), 3w DA (LW), 3k DA (SSI), 3b DA (ML); 3m DA (DB), 3z DA (JS), 3u DA (KL), 3x DA (JF), 3c DA (MA), 3u FY (ST), 3a EN (KL), 3c EN (MK) 3k EN (MR), 3m EN (BR), 3z EN (KHA), 3g SA/3 (MC), 3w SA (SM), 3c SA (JH), 3z SA (SA), 3a TY (MLH), 3u MA (HJ), 3x BI (DN), 3y BI (VI), 3g IT/1 (AOE), 3g FR/2 (RY), 3g TY/1 (OH), 3g SP/2 (SG), 3g SP/4 (CS, MO), 3g EN/1 (VJ), 2h3g MaB/1(JM), 3b MU (SK) Musik udleveres på USB.

 

Følgende prøver hentes på SharePoint Terminsprøver 2018 (log på med dit UNI LogIn)

3l DA (FBJ), 3y DA (FBJ), 3b EN (EM), 3l EN (JF), 3w EN (AF), 2p DA (BL, DB), 2q DA (SKP)

 

Følgende prøver udleveres på SharePoint Terminsprøver 2018 (log på med dit UNI LogIn) og i papirform:

2x Ma (RO), 2y Ma (HM, MTH), 2h3g MaB/2(JC), 3g MaB/3(KSO)

 

Følgende prøver udleveres i netprøver.dk og i papirform:

2y En (MW), 2u En (VJ)

 

Følgende prøver udleveres på SharePoint Terminsprøver 2018 (log på med dit UNI LogIn) og i papirform (desuden skal en opgave i netprøver.dk åbnes):

2b Ma (CSZ), 2c Ma (CA), 2w Ma (TM), 2z Ma (TM)

 

Følgende prøver udleveres i papirform (desuden skal en opgave i netprøver.dk åbnes):

2x En (KL), 1p ma (TG), 2p En (VJ), 2q En (MR)

 

Følgende prøver udleveres på SharePoint Terminsprøver 2018 (log på med dit UNI LogIn) (dog 1. delprøve i papirform):

3a SP (SG), 3a FR (LA), 3g FR/1 (LA), 3g SP/1 (BJ), 3g SP/3 (HL)

 

AFLEVERING af OPGAVEN TIL terminsprøver

Ved følgende prøver afleveres 2. delprøver i netprøver.dk:
2u En (VJ), 2x En (KL), 2y En (MW), 1p ma (TG), 2p En (VJ), 2q En (MR), 2b Ma (SCZ), 2c Ma (CA), 2w Ma (TM), 2z Ma (TH)

Ved alle øvrige prøver afleveres opgaven i papirform.

 

For at kunne printe på skolens printere skal følgende link tilføjes som favorit i en internet browser fx safari, internet Explorer, Mozilla FireFox eller Google Chrome:
http://print2012.hj-gym.local:7290 EveryonePrint (Login med dit UNI-Login)

 

BLOKERING AF INTERNET ADGANG OG GYLDENDALS ORDBØGER

Internettet vil i forbindelse med nogle af terminsprøverne være begrænset for de elever, som er til prøve. En side som er tilgængelig er:
http://print2012.hj-gym.local:7290 EveryonePrint (Login med dit UNI-Login) og skal tilføjes som favorit i browseren

I engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og dansk må eleverne benytte Gyldendals online ordbøger.

Følgende link skal tilføjes som favorit i browseren: http://ordbog.gyldendal.dk/ (Link til online Gyldendals Ordbøger)
Alle elever som skal til skriftlig prøve skal downloade de ordbøger de skal bruge til prøverne.

Download og registrering skal være foretaget inden eleven kommer her på prøve dagen, da vi begrænser internetadgangen for de elever som skal til prøve før kl. 8 om morgenen i hele prøveperioden. Derfor kan elever IKKE logge på og registrere ordbøger.

Eleverne må ikke benytte internettet til deres besvarelse med mindre de deltager i forsøg.

Følgende hold har FULD adgang til internettet:

3l DA (FBJ), 3y DA (FBJ), 3g FR/1 (LA)(undtagen 1. delprøve), 3g SP/1 (BJ)(undtagen 1. delprøve), 3g SP/3 (HL)(undtagen 1. delprøve), 3b EN (EM), 3l EN (JF), 3w EN (AF), 2p DA (BL), 2q DA (SKP), 3a SP (SG)(undtagen 1. delprøve), 3a FR (LA)(undtagen 1. delprøve).

 

ORDBØGERNE HENTES HER

http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.a...
Klik på det sprog, du skal bruge og følg instruktionerne på skærmen.

Du kan downloade følgende ordbøger til skriftlige prøver:

  • dansk, ordbogen indeholder: retskrivningsordbog, fremmedordbog og synonymordbog
  • dansk-engelsk og engelsk-dansk
  • dansk-tysk og tysk-dansk
  • dansk-spansk og spansk-dansk
  • dansk-fransk og fransk-dansk
  • dansk-italiensk og italiensk-dansk

Når ordbogen/ordbøgerne er installeret skal du registrere dem med følgende oplysninger:

Brugernavn: eksamen@hjgym.dk
Kode: download