Skriftlige prøver 2018

Examcookie

I forbindelse med afviklingen af den skriftlige eksamen og årsprøve bruger vi et monitoreringssystem, der hedder Examcookie. I skal benytte programmet, og I er blevet informeret om dette i en fællestime.
Examcookie er et program, som I skal downloade på jeres computer og som tager billeder undervejs i prøvesituationen. Programmet afinstallerer sig selv, når prøven er afsluttet. I kan i bekendtgørelsen se at vi har mulighed for dette - se §5 stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen

Vi har valgt at tage programmet i brug da:

I tilfælde af mistanke om snyd kan vi meget hurtigt af- eller bekræfte mistanken om snyd med eleven og afklare, hvad der skal ske efterfølgende. Vores nuværende system kan ikke fyldestgørende hjælpe hverken os eller jer til dette, så derfor bruger vi nogle midler på at sikre såvel jeres som vores sikkerhed for, at der ikke bliver snydt til prøverne.

 
Op til prøvedagen skal I downloade programmet Examcookie. Programmet downloades via nedenstående link hvor I også kan finde flere informationer samt se en vejledningsvideo: https://www.examcookie.dk/
Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I naturligvis velkomne til at henvende jer på it-kontoret eller til administrationen.

 

Download eBog fra Systime

Systime har en video som viser hvordan du kan download eBog til computeren. Men være opmærksom på at der er funktioner i eBogen som ikke er aktive ved download.

Se videoen her...

 

 

GENEREL VEJLEDNING OM PRAKTISKE FORHOLD VED PRØVER

Vigtigt at man sætter sig grundigt ind i vejledningen da det omhandler mødetid, klageret, hjælpemidler, snyd mm.
Klik her for at læse vejledning om praktiske forhold ved prøver

se krav til PC og MAC til eksamen 2018

Da opgaverne til eksamen downloades på computeren må denne ikke tages med ud af eksamenslokalet før prøven er slut. Det kan være op til 60 minutter efter at ens prøve er slut da der kan være andre prøver som er længere. Hvis man er tilstede når prøven slutter må computeren tages med ud. Hver morgen inden prøvestart vil I blive orienteret om hvornår I kan forvente at kunne hente jeres computer hvis I forlader eksamenslokalet inden prøven er slut.

 

UDLEVERING AF OPGAVEN TIL skriftlige prøve

Alle prøver vil som udgangspunkt modtages i netprøver.dk. Der hvor der en første delprøve vil denne komme i papir.
Udover at få opgaven i netprøver.dk vil den også komme i papir undtagen til følgende prøver hvor opgaven kun kommer i netprøver.dk:
3b engelsk, 3l engelsk, 3w engelsk
3a spansk, 3g spansk/1, 3g spansk/3
3a fransk, 3g fransk/1

 

AFLEVERING af OPGAVEN TIL prøver

Som udgangspunkt skal alle opgaver afleveres i netprøver.dk til de skriftlige eksamener.
Til de prøver hvor der er en første delprøve afleveres denne i papir.
 

For at kunne printe på skolens printere skal følgende link tilføjes som favorit i en internet browser fx safari, internet Explorer, Mozilla FireFox eller Google Chrome:
SageQ print: https://10.1.1.30:9443/end-user/ui/login

 

INTERNET ADGANG OG GYLDENDALS ORDBØGER

Internettet vil i forbindelse med nogle af prøverne være begrænset for de elever, som er til prøve. En side som er tilgængelig er:
http://print2012.hj-gym.local:7290 EveryonePrint (Login med dit UNI-Login) og skal tilføjes som favorit i browseren

I engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og dansk må eleverne benytte Gyldendals online ordbøger.

Følgende link skal tilføjes som favorit i browseren: http://ordbog.gyldendal.dk/ (Link til online Gyldendals Ordbøger)
Alle elever som skal til skriftlig prøve skal downloade de ordbøger de skal bruge til prøverne.

Download og registrering skal være foretaget inden eleven kommer her på prøve dagen, da vi begrænser internetadgangen for de elever som skal til prøve før kl. 8 om morgenen i hele prøveperioden. Derfor kan elever IKKE logge på og registrere ordbøger.

Eleverne må ikke benytte internettet til deres besvarelse med mindre de deltager i forsøg.

Følgende hold har FULD adgang til internettet:

3l DA (FBJ), 3y DA (FBJ), 3g FR/1 (LA)(undtagen 1. delprøve), 3g SP/1 (BJ)(undtagen 1. delprøve), 3g SP/3 (HL)(undtagen 1. delprøve), 3b EN (EM), 3l EN (JF), 3w EN (AF), 2p DA (BL), 2q DA (SKP), 3a SP (SG)(undtagen 1. delprøve), 3a FR (LA)(undtagen 1. delprøve).

 

ORDBØGERNE HENTES HER

http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.a...
Klik på det sprog, du skal bruge og følg instruktionerne på skærmen.

Du kan downloade følgende ordbøger til skriftlige prøver:

  • dansk, ordbogen indeholder: retskrivningsordbog, fremmedordbog og synonymordbog
  • dansk-engelsk og engelsk-dansk
  • dansk-tysk og tysk-dansk
  • dansk-spansk og spansk-dansk
  • dansk-fransk og fransk-dansk
  • dansk-italiensk og italiensk-dansk

Når ordbogen/ordbøgerne er installeret skal du registrere dem med følgende oplysninger:

Brugernavn: eksamen@hjgym.dk
Kode: download