PSYKOLOG

Eleverne ved Hjørring Gymnasium STX & HF har mulighed for at få psykologisk rådgivning. Den psykologiske rådgivning varetages af psykolog Anette Riis Jensen som er tilknyttet skolen.

Psykolog, Anette Riis Jensen
Autoriseret psykolog
Web: psykolog-anette.dk

Anette Riis Jensen. er autoriseret psykolog og uddannet på Århus universitet i 1997. Siden har hun arbejdet bla ved PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), som supervisor på UCN og som psykolog i Studenterrådgivningen. Siden 2005 har Annette Riis Jensen været selvstændig psykolog med praksis i Hjørring.

Man kan aftale en tid enten på sms/mobil eller mail:

Mobil 22804764
Mail: a-rj@live.dk

Ved behov for mere akut krisehjælp henvises til egen læge, som kan viderehenvise til relevante tilbud.