PSYKOLOG

Eleverne ved Hjørring Gymnasium STX & HF har mulighed for at få psykologisk rådgivning. Den psykologiske rådgivning varetages af Psykolog Inge Balslev og foregår ved enkelte samtaler eller kortere samtaleforløb.

Samtalerne vil som udgangspunkt foregå på skolen på tirsdage i lige uger kl. 08.00 - 12.00 i lokale 21C - men kun efter

aftale.

Telefon træffetid mellem 12.30 - 13.00 fra mandag - torsdag.

Aftale om samtale træffes på forhånd ved at kontakte:

 

PSYKOLOG INGE BALSLEV

Hovedområde: Psykologisk rådgivning

Telefon nr.: 98 90 04 14
Mobil nr.: 21 44 98 87
Email: ingebalslev@psykologerne-stromgade.dk

Ved behov for mere akut krisehjælp henvises til egen læge, som kan viderehenvise til relevante tilbud.