• Kreativitet

  Kreativitet

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engagement

  Engagement

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fordybelse

  Fordybelse

  - Et gymnasium med mange muligheder

Nye spændende projekter på Hjørring Gymnasium

Hjørring Gymnasium/STX & HF har for nyligt af Region Nordjylland fået godkendt to nye projekter, som igangsættes fra næste skoleårs start. Det drejer sig om ”Diagnose-elever” i HF-målgruppen i samarbejde med UCN og CKU Vendsyssel. Projektet tager udgangspunkt i et behov for at klæde lærerne bedre på i forhold til det stigende antal elever, som har psykiske funktionsnedsættelser som f.eks. ADHD. En stor del af disse unge er i målgruppen for en ungdomsuddannelse, men frafaldet er højt, og det håber Hjørring Gymnasium at kunne påvirke med et projekt, som har fokus på at hjælpe og støtte eleverne.

PrivatFoto_nyhed.jpg
Privat foto

Desuden igangsættes etableringen af et Nordjysk Sprogpanel, hvor arbejdet består i at lave en undersøgelse af sprogenes tilstand i regionen og skrive et kommissorium til det kommende sprogpanel. Her er der lagt op til samarbejde med Frederikshavns Gymnasium foruden EUC-Nord og Aalborg Katedralskole. Projektet vil også betyde samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner, UCN og AAU, foruden erhvervsliv, politikere og Det nationale Sprogcenter. Projektet udspringer af et igangværende regionsstøttet projekt ”Vild med sprog og kultur”, som arbejder med at gøre opmærksom på, hvad fremmedsprog kan.

Etableringen af et Nordjysk Sprogpanel har til formål at understøtte den regionale sprogindsats i Nordjylland for at sikre fødekæden på langs og på tværs af uddannelsesinstitutionerne således, at vi kan sikre, at eleverne i folkeskolen fortsat kan lære tysk eller fransk, at gymnasierne kan udbyde en bred vifte af fremmedsprog, og at de videregående uddannelser kan tilbyde fremtidens arbejdskraft fremmedsprogskompetencer til glæde for erhvervslivet.