• Kreativitet

  Kreativitet

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engagement

  Engagement

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fordybelse

  Fordybelse

  - Et gymnasium med mange muligheder

POLITIKERBESØG PÅ HJØRRING GYMNASIUM

Af Ellen Frank Mitchell og Laura Olesen
3.L, Hjørring Gymnasium STX og HF

Mandag d. 27. september havde Hjørring Gymnasium STX og HF fint besøg. Det var tidligere skatteminister og nuværende folketingsmedlem for Venstre, Karsten Lauritzen samt Rasmus Prehn, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, der stillede op til en debat med temaet; Coronas forandring af samfundet. Publikum bestod af de samfundsfaglige elever fra henholdsvis 2. og 3. årgang, der ligeledes blev inddraget og fik mulighed for at stille spørgsmål.

2021-09-27-MinisterBesøg-Prehn_Lauritzen_046_nyh.jpg
Foto:  Karsten Lauritzen og Rasmus Prehn

Karsten Lauritzen lagde ud med sit syn på håndteringen af Corona krisen, og her lagde Lauritzen blandt andet tydeligt vægt på den danske økonomi, som i høj grad afspejler højrefløjens politik. At vi skal være bevidste om de omkostninger, som Corona krisen har givet vores samfund, samt de massevis af penge der er blevet brugt, og hvordan retter vi op på dette. I det hele taget fokuserede Lauritzen på de principielle spørgsmål om, hvordan vores samfund har forandret sig efter Corona krisen - herunder vores økonomi, demokrati og velfærdssamfund. Dernæst kom Rasmus Prehn med sin mening om håndteringen af Corona, hvor man også mærkede venstrefløjens socialisme brede sig i rummet. Her lagde Prehn vægt på, at Danmark har håndteret krisen utrolig godt, og at dette skyldes vores velfungerende velfærdssamfund. Samtidig udtrykte han sit budskab om fremtidens Danmark, som skal bære på en grøn omstilling, hvormed der blandt andet skal sættes fokus på at skabe nye muligheder, nye væksteventyr og nye jobs i landbruget.

Trods de ideologiske forskelle satte både Lauritzen og Prehn fokus på, hvordan det enkelte individs liv - og livet generelt - har forandret sig efter corona. De anerkendte begge, at Corona krisen har skabt enorme samfundsmæssige konsekvenser, men der opstod ligeledes en enighed om, at der er en håndfuld af positive erfaringer, som vi alle kan tage med fra Corona. Den virtuelle verden har åbnet op for nye muligheder for kommunikation i hverdagen. Selvom de fleste gymnasieelever formodentlig synes, at modulerne bag skærmen har været langtrukne, ses der eksempler på arbejdspladser, hvor arbejdsdisciplinen er blevet optimeret, fordi den virtuelle verden blandt andet gør møder og oplæg let tilgængelige.

2021-09-27-MinisterBesøg-Prehn_Lauritzen_060_nyh.jpg
Foto: Velkommen til politikkerne

Afslutningsvis fik eleverne selv mulighed for at stille politikerne spørgsmål og deltage i debatten, og her blev diskuteret forskellige emner - heriblandt sagen om de afdøde mink, 3. årgangs afslutning på gymnasiet samt Coronas påvirkning af det mentale helbred. Lauritzen og Prehn forsøgte med brede og uddybende svar at imødekomme elevernes spørgsmål. Mødet mellem Karsten Lauritzen, Rasmus Prehn og de samfundsfaglige elever på Hjørring gymnasium har givet eleverne et indblik i to forskellige synspunkter på Corona krisen og dens påvirkning af samfundet. Ligeledes oplevede en håndfuld elever, at de er blevet mere politisk oplyst i forhold til at tage stilling til, hvad de vil stemme ved det kommende kommunalvalg. Det var tydeligvis en spændende oplevelse for de samfundsfaglige elever på Hjørring gymnasium at være en del af denne debat, og Lauritzen og Prehn sluttede også af med at rose eleverne for deres politiske interesse og engagement.