• Kreativitet

  Kreativitet

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engagement

  Engagement

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fordybelse

  Fordybelse

  - Et gymnasium med mange muligheder

TESER I NY FORM

Martin-Luther1.jpgI anledning af Reformationsjubilæet laver elever fra Hjørring Gymnasium et nyt sæt tese og performance i Skt. Budolfi i Aalborg.
Martin Luther og de øvrige reformatorer var mediebevidste og mestrede, da Reformationen først rullede derudaf, at bruge de nye medier til at få brede befolkningsgrupper i tale. Luthers ”95 Teser” blev spredt i et omfang og hørt i et offentligt rum, der var langt større, end der havde været muligheder for i middelalderen. Middelalderens tværnationale enhedskultur, som Romerkirken repræsenterede, blev sprængt, alternative kristne trossamfund dukkede op og nationalsprogene fremmedes.

Her 500 år senere gentog historien sig. Det foregik lørdag i tårnrummet og våbenhuset i Budolfi kirke i Aalborg. Her opslog elever fra den musikfaglige 2.b på Hjørring Gymnasium deres teser med nyt indhold og i ny form.
Gymnasieeleverne vil afprøve, om tiden er inde til og åben for et nyt sæt ”teser”. Med afsæt i en forståelse af Marin Luthers teser og renæssancetidens formidlingsmuligheder har eleverne udarbejdet deres egne ”moderne” teser, reflekteret over ”opslagshandlingen” og nutidens måde at kommunikere teserne ud på.

Martin-Luther3.jpgDe unge fokuserede på forhold som: frygt, fordomme, ensomhed i fællesskabet og forventningspres. Formidlingen fandt sted som en performance efter reformations-gudstjenesten lørdag formiddag i Budolfi. Eleverne opførte skyggespil, dramatiseret oplæsning suppleret med musik, kunst-installationer, tavler og små foldere med de vigtigste teser. Det dramatiserede spil over teser overværedes af over 200 gæster i kirken, men elevernes udstilling med installationerne vil kunne ses i kirken frem til jul.

Dramatisering og udstilling er et produkt af et tværfagligt samarbejde, der har fundet sted på Hjørring Gymnasium i løbet af efteråret. Lærerne har været Mette Hyllested med fagene dansk og drama og Lars Teisner Nielsen med religion og historie. Projektet har samarbejdet med Folkekirken, hvor kontaktpersonerne har været sognepræst Anna Margrethe Saxild, Vrensted, og provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring. Eleverne har arbejdet med projektet dels på Hjørring Gymnasium, men i løbet af september har klassen nogle gange arbejdet ”on location” i domkirkens rum.