Alle fag

Projekt og fag

Partnere

Tovholderskole Styregruppe

Periode

Indholdsresumé

Midler bevilget af

 

 

 

 

 

 

Iværksætteri og Jobskabelse

 

alle fag

EUC Nordvest

Aalborghus Gym.

Hasseris Gym

Års Erhvervsskole

Aalborg Handelsskole

EUC-Nordvest (ansvarlig)

 

Projektleder for Hj.Gym: Johnny Lundberg

 

Styregruppe:

Direktør Hans Chr. Jeppsen (ansvarlig)

Projektleder Mia S. Borg

Rektor Elsebeth G. Austin

Rektor Torben Poulsen, Aalborghus Gym

Udd.chef Else R. Rasmussen, Års Erhvervsskoler

Udd.chef, Hasseris Gym

 

2017-2021

PROJEKTETS INDSATSOMRÅDER (JVF. VÆKSTFORUM)

Udvikling og implementering af tiltag, der fremskynder iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsessystemet og klæder undervisere og vejledere bedre på for at sikre, at elevernes viden er brugbar til etablering af egen virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer

Opkvalificering af lærere og opfølgning i form af gennemførte forløb, hvor de opkvalificerede lærere underviser.

Udvikling og facilitering af uddannelses- og undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder.
Aktiviteter afvikles for et antal klasser i hele projektperioden for at eleverne oplever undervisningen som entreprenant og får lyst til og mod på at starte egen virksomhed i fremtiden.

Se mere på: www.nyskab.dk

 

EU

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

 

Fagene ud i virkeligheden

 

alle fag

Thisted Gymnasium

EUC-Nord Hjørring hhx/htx

Frederikshavn htx

Hjørring Gymnasium

 

Vicerektor Lars Høgh (ansvarlig)

Projektdrift: Walther Rahbek

 

Styregruppe:

Vicerektor Lars Høgh (ansvarlig)

Kons. Walther Rahbek,

Udd.chef Annette Niebuhr, EUC-Nord

Rektor Mik Ingenuus, Fr.havn htx

Vicerektor Bo Hove,

Thisted Gymnasium

Udd.konsulent, Region Nordjylland

 

2019-2022

Projektet synliggør gymnasiefagenes relevans for virksomheder og institutioner i nærområdet, og eleverne lærer, at fagene har en vigtig plads i den verden, hvor job og karriere skal skabes. Det skal inspirere til at uddanne sig til et kvalificeret job på en arbejdsplads i lokalområdet.

Sammen med en række eksterne erhvervspartnere beskrives en partnermodel, og i fagene udvikles konkrete cases til undervisningen. Formidling af aktiviteter følger de enkelte projektfaser og sikrer maksimal eksponering både til interne og eksterne målgrupper.

Region Nordjylland