Naturvidenskab

 

Projekt og fag

 Partnere

Tovholderskole Styregruppe

 Periode

 Indholdsresumé

 Midler bevilget af

 

 

 

 

 

Foodlab

 naturvidenskabelige fag

 

Læs strategi for naturvidenskab og matematik

Hjørring erhvervsliv

Hjørring Gymnasium

 

Vicerektor Lars Høgh

Konsulent: Walther Rahbek

 

Styregruppe:

Vicerektor Lars Høgh, (ansvarlig)

Udd.chef Vibe Schmidt

Fagrep. for biologi, bioteknologi samt kemi
Kons. Walther Rahbek

Udd.konsulent, Region Nordjylland

 

2020-2022

Hjørring Gymnasium ønsker med FoodLab-projektet at undersøge, hvilke konkrete barrierer der findes blandt eleverne i forhold til at vælge naturviden-skabsfag – især kemi, biologi og bioteknologi med relevans til fødevareerhvervet i området. Projektet etablerer kontakt til 20 virksomheder inden for primært industri (fiskeri og landbrug), forarbejdning til fødevarer og oplevelseserhverv med relevans for fødevarer. Der skal udvikles undervisningsforløb til anvendelse i et nyindrettet FoodLab på skolen og også til anvendelse i samarbejde med lokale virksomhedssamarbejder.

Region Nordjylland

STEM og samfundsfag

 

naturvidenskabelige fag og samfundsfag

 

Læs strategi for naturvidenskab og matematik

Aalborghus Gymnasium

Vesthimmerlands Gymnasium

Aalborg Universitet

Vesthimmerlands Gymnasium

 

Tovholder for Hj.Gym:

Vicerektor Lars Høgh

2019-2022

Cases i undervisningen skal inspirere eleverne ved fx at sætte fokus på samfundsfaglige problemstillinger, som kan løses ved naturvidenskabelige tilgange i emner som fx bæredygtighed, trafikplanlægning, eksport mm, hvor natur- og ingeniørvidenskabelige fag integreres i den samfundsfaglige undervisning. Problemstillinger i disse områder kræver ofte viden om både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold. Flere fag arbejder sammen om forløb, som inddrager viden fra samfundsfag og matematik og de naturvid. fag. Forløb bygges op om en case fra AAU med udgangspunkt i en problemstilling, eleverne kan relatere til, og som præsenterer de ingeniør- eller naturvidenskabelige uddannelser.

 

Region Nordjylland

Digital Dannelse og ”Computational Thinking

 

naturvidenskabelige fag i samarb. med relevante fag

 

Læs strategi for naturvidenskab og matematik

UCN: læreruddannelsen i Hjørring

Hjørring Gymnasium

 

Rektor Elsebeth G. Austin

 

Styregruppe

Rektor Elsebeth G. Austin (ansvarlig)

Studieleder Thorkild Rams, UCN, Hjørring

1 underviser, lærerudd.

2 undervisere fra Hj.gym.

1 lærerstuderende

2 gymasieelever

Uddannelseskonsulent, Region Nordjylland

2020-2022

Sammen med UCNs læreruddannelse i Hjørring arbejdes med et ”hvordan” og ”hvorfor” i den digitale dannelse, hvor den hastige teknologiske udvikling dominerer vores adfærd. Digital dannelse og ”computational thinking” er omdrejningspunktet i samarbejdet, som involverer både undervisere fra UCN og gymnasiet, lærerstuderende og gymnasieelever.

Fokus på konkret forståelse af de mekanismer, der er på spil i den moderne teknologi, som styrer og bestemmer vores adfærd. Lærerstuderende, som har valgt det nye modul ”teknologiforståelse” vil sammen med undervisere fra UCN og gymnasiet udarbejde faglige forløb til undervisning af gymnasieeleverne.  I mødet med UCNs studerende får gymnasieeleverne indsigt i, hvordan den videregående uddannelse arbejder med teknologiproblematikken. Gymnasielærerne får indsigt i arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolen.

Region Nordjylland