Sprog

 

Projekt og fag

 

Partnere

Tovholderskole Styregruppe

 

Periode

 

Indholdsresumé

 

Midler bevilget af

 

 

 

 

 

 

Vild med Sprog

 

alle sprogfag

Frederikshavn Gymnasium og

Fr.havn Kommune

Hjørring Kommune

Hjørring Gymnasium

 

Rektor Elsebeth G. Austin

 

Styregruppe:

Rektor Elsebeth G. Austin

(ansvarlig)

Hjørring:

Nina Frølund, Hj.Gym

Line R. Mørkholt, Hj.Gym

Gitte Adamsen. Hj.Kom

Frederikshavn:

Udd.chef. Per Høberg, Fr.havn Gym

2 sproglærere  Fr.havn Gym.
rep. fra Fr.havn Kom.

Udd.konsulent, Region Nordjylland

2019-2022

Hjørring Gymnasium og Frederikshavn Gymnasium arbejder sammen for at formulere sprogstrategier i de to kommuner. Nye initiativer skal styrke og skabe begejstring for sprog. De unge skal lære, at sprog er nøglen til den globaliserede verden med uendelige muligheder. Projektet skal vise, at det er sjovt at lære om sprog og kultur. Det skal vise de unge, at sprogtilegnelse både kan være noget helt andet, end de tidligere har oplevet, samt medvirke til at afklare dem i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg, så de ser valget af sprog og en sproglig retning som døren til mange muligheder.

I projektet indgår etablering på Hjørring Gymnasium af et ”Romansk Hus” som et sprogværksted for både folkeskoleelever og gymnasiets egne sprogelever.

 

Region Nordjylland

Sprogstrategi: sprogambassadører

 

alle sprogfag

 

Hjørring Gymnasium

 

Rektor Elsebeth G. Austin

 

Mette Kirkegaard,

Katrine H. Andersen

 

2020 efterår

Formålet er at understøtte delelementer i en sprogstrategi i Hjørring Kommune, hvor alle uddannelsesinstitutioner vil bidrage til at styrke fremmedsprogene i uddannelsessystemets fødekæde. Fokus er på tysk, fransk og spansk, men engelsk og latin vil også indgå i sprogsamarbejdet, da netop engelsk og latin er en vigtig forudsætning for at vælge 2. fremmedsprog: 1) bevidsthed om, at engelsk langt fra er nok i den globaliserede verden og 2) bevidsthed om, at kendskabet til latin som de europæiske sprogs moder giver en solid basis for sprogforståelse. Sprogstrategien skal anvendes fra skoleårets begyndelse i august 2020, og målet er så at få udarbejdet materiale til gymnasiets elevambassadører til 2020/21

Børne/

Undervisningsministeriet

It og mundtlighed i

2. fremmedsprog

 

 fransk, spansk, italiensk

 

 

 

 

 

Hjørring Gymnasium

Rektor Elsebeth G. Austin

 

Nina Frølund

2020 efterår

Projektet skal styrke arbejdet med mundtlighed og it for de romanske sprog. Alle gymnasiets undervisere i nævnte sprogfag involveres i projektet. Der er primært fokus på den daglige sprogundervisning, men også på brobygningsforløb med folkeskoler, vores talent-arrangementer (fx vores landsdækkende sprogcamp), introforløb, etc. Vigtigheden af kommunikative kompetencer fremhæves, særligt mundtlighed på fremmedsprog samt styrkelse af motivationen og lysten til at lære fremmedsprog. I projektet bruges it-didaktisk design til at støtte og motivere elever til øget mundtlighed i forskellige kontekster og med forskellige samtalepartnere på fremmedsprog. Underviserne i fransk, italiensk og spansk skal udvikle materialer, til begynder-sprogsundervisningen. Elevernes mundtlige sprogproduktion skal fremmes ved hjælp af it i læreprocessen.

 

Børne/

Undervisningsministeriet

Sprogcamp og erhvervsliv

 

alle sprogfag

 

 

 

Hjørring Gymnasium

Rektor Elsebeth G. Austin

 

Nina Frølund
Maria-Louise Hamborg

Mette Kirkegaard

 

 

2020 efterår

Projektet vil udvikle nuværende koncept for Sprogcampen, så det, ud over at have fokus på det talte sprog i en praksis-orienteret sammenhæng, også skal inddrage karrierevalg. I projekt skal udarbejdes nye workshopbeskrivelser for eventen så eleverne på messen også kan udarbejde og præsentere fiktive sprog-/karriereprofiler på messen for  at reflektere over muligheder med sprog. Desuden skal de øvrige programpunkter videreudvikles, fx diverse materialer, oplæg og konkurrencer, så de bliver fokus på karrierelæring.

Børne/ Undervisningsministeriet