Prøver og eksamen årgang 2015 og 2016

Antal prøver (STX)
En studentereksamen omfatter i alt 8 eksaminer plus et studieretningsprojekt (SRP) fordelt på de 3 år.
Det er Undervisningsministeriet der bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i på de forskellige årgange.

Eksamensplanen er individuel og følger følgende hovedregler:

  • Efter 2.g har en elev mindst aflagt to eksamener.
  • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve aflægges mindst én prøve.
  • Der afholdes altid prøve i Almen Studieforberedelse (AT)

Herunder kan du se en oversigt over årsprøver og terminsprøver på Hjørring Gymnasium STX & og HF

Skriftlige års- og terminsprøver i STX

ÅrgangSkriftlig prøve
1.g årsprøverIngen
2.g årsprøverDansk
2.g terminsprøverMatematik B (alle elever, uanset om de fortsætter med mat A i 3.g)
Engelsk B
3.g terminsprøverBiologi A (studieretningsfag)
Bioteknologi A (studieretningsfag)
Fransk A (studieretningsfag)
Fysik A (studieretningsfag)
Kemi A (studieretningsfag)
Matematik A (studieretningsfag)
Musik A (studieretningsfag)
Samfundsfag A (studieretningsfag)
Spansk A (studieretningsfag)
Tysk A (studieretningsfag)
Engelsk A (Alle)
Matematik B (valghold)
Naturvidenskabeligt fag A (valghold)
Samfundsfag A (valghold)
Begyndersprog A (ekstra sprog)
Fortsættersprog A (valghold)

På denne måde vil du i 3.g efter terminsprøverne have

  • Haft en skriftlig prøve i samtlige de fag du kan komme til skriftlig eksamen i
  • Været til 2 eventuelt 3 skriftlige prøver til terminsprøven i 3.g

 

Mundtlige årsprøver i STX

ÅrgangPrøver
1.g1-2 mundtlige årsprøver (totalt 2 prøver)
2.gAT-årsprøve
Eventuelt 1 mundtlig årsprøve afhængigt af antallet af mundtlige og skriftlige prøver (totalt min. 4 prøver)

 

Antal prøver (HF)
En HF-eksamen omfatter eksaminer i alle fag, der indgår i den enkelte kursists uddannelse bortset fra idræt på C-niveau.

Oversigt over skriftlige terminsprøver for HF

ÅrgangSkriftlig prøve
1.HFMatematik C (alle elever, uanset om de fortsætter med mat B i 2.HF)
2.HFDansk
Engelsk