Prøver og eksamen årgang 2017 og 2018

Antal prøver (STX)
En studentereksamen omfatter i alt 10 eksaminer inkl. et studieretningsprojekt (SRP) fordelt på de 3 år.
Det er Undervisningsministeriet der bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i på de forskellige årgange.
Eksamensplanen er individuel og følger følgende hovedregler:

  • Efter 2.g har en elev mindst aflagt to eksamener.
  • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
  • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve aflægges mindst én prøve.
  • Der afholdes altid prøve i Studieretningsprojektet (SRP), inkl. mundtlig forsvar.
  • Der afholdes altid skriftlig prøve i dansk.

Herunder kan du se en oversigt over årsprøver og terminsprøver på Hjørring Gymnasium og HF

Skriftlige års- og terminsprøver i STX

ÅrgangSkriftlig prøve
1.g årsprøverDansk/historieopgaven (DHO) inkl. mundtlig forsvar
2.g årsprøverDansk
Studieretningsopgaven (SRO) inkl. mundtlig forsvar
2.g terminsprøverMatematik B (alle elever, uanset om de fortsætter med mat A i 3.g)
Engelsk B
3.g terminsprøverBiologi A (studieretningsfag)
Bioteknologi A (studieretningsfag)
Fransk A (studieretningsfag)
Fysik A (studieretningsfag)
Matematik A (studieretningsfag)
Musik A (studieretningsfag)
Samfundsfag A (studieretningsfag)
Spansk A (studieretningsfag)
Tysk A (studieretningsfag)
Engelsk A (Alle)
Matematik B (valghold)
Naturvidenskabeligt fag A (valghold)
Samfundsfag A (valghold)
Begyndersprog A (ekstra sprog)
Fortsættersprog A (valghold)

På denne måde vil du i 3.g efter terminsprøverne have

  • haft en skriftlig prøve i samtlige de fag du kan komme til skriftlig eksamen i
  • været til mundtlig prøve i studieretningsfag på B-niveau
  • været til 2 eventuelt 3 skriftlige prøver til terminsprøven i 3.g

 

Mundtlige årsprøver i STX

ÅrgangPrøver
1.gMin. 2 mundtlige prøver (inkl. evt. officielle eksamener), hvoraf den ene er mundtligt forsvar af dansk-historie-opgaven.
2.g1 obligatorisk mundtlig forsvar af SRO + min. 3 prøver (inkl. evt. officielle eksamener)

 

Antal prøver (HF)
En HF-eksamen omfatter prøver i alle fag/faggrupper.
I natur

Oversigt over skriftlige terminsprøver for HF

ÅrgangSkriftlig prøve
1.HFMatematik C (alle elever, uanset om de fortsætter med mat B i 2.HF)
2.HFDansk
Engelsk