Strategi for sprog

Sprogkoordinator

Sprogkoordinator på Hjørring Gymnasium STX & HF er Brit H. U. Nielsen, mail: br@hj-gym.d

Sprog åbner verden2023-11-03_lille.jpg
Signaturbillede:Sprog åbner verden

 

Hent informations brochuren Sprog åbner verden, Det Nordjyske Fremmedsprogspanel

 

STEM for Sprog

Regionsstøttet udviklingsprojekt 2022-24 som underprojekt til ”Det Nordjyske Sprogpanel”:
I kortere, tværfaglige forløb kombineres et fremmedsprog med et STEM-fag. De gymnasiale uddannelser er repræsenteret foruden eux og eud.

Projektbeskrivelse kan læses her
Strategi kan læses her

 
Faglige forløb i STEM for Sprog

Hjørring Gymnasium er tovholder på et regionsstøttet projekt: STEM for sprog. I projektet indgår flere gymnasier i Nordjylland. Projektets fokus er at udvikle og afprøve faglige forløb, hvor fremmedsprog samarbejder med STEM-fag.
Første "runde" afprøver en række forløb:

STX - HTX: Sprog i tværfaglige forløb -STEM og SPROG (PDF)
Forløb STEM for sprog-projekt EN-BI i 2y (PDF)
HHX: Stem for sprog - hhx-Company Profile Amazon (word)
EUD: Engelsk i tværfagligt forløb på EUD (word)
EUX: Tværfagligt forløb på EUX (word)
HHX: 2. fremmedsprog_Engelsk-Historie-Økonomi
HHX: Engelsk-dansk-afsætning-hhx

Forløbene kan frit kopieres og/eller tilrettes efter behov.

Vi modtager gerne erfaringer og kommentarer i øvrigt: skriv til rektor Elsebeth Gabel Austin: au@hj-gym.dk

 

Strategier

Læs Hjørring Gymnasium STX & HF's internationale strategi 

Læs Hjørring Gymnasium STX & HF’s Lokale sprogstrategi

Læs Hjørring Kommunes sprogstrategi og læs mere om vores Sprog Camp

Se Hjørring Gymnasium STX og HF’s sproglige årshjul

Se ministeriets ny publicerede rapport om sprog

Se tilbud til grundskolerne 2023-2024

Et gratis besøg af vores dygtige sprogambassadører

Se portræt i "Gymnasieskolen"

 

Se program for fremmedsprog konference torsdag d. 17. november 2022

Læs oplæg her:

Læs artikel på nordjyske her

 

Image kopier.jpgImage3 kopier.jpg
Image1 kopier.jpgImage4 kopier.jpg