Strategi for sprog

Sprogkoordinator

Sprogkoordinator på hjørring Gymnasium STX & HF er Brit H. U. Nielsen, mail: br@hj-gym.dk

 

STEM for Sprog

Regionsstøttet udviklingsprojekt 2022-24 som underprojekt til ”Det Nordjyske Sprogpanel”:
I kortere, tværfaglige forløb kombineres et fremmedsprog med et STEM-fag. De gymnasiale uddannelser er repræsenteret foruden eux og eud.

Projektbeskrivelse kan læses her
Strategi kan læses her

 
Faglige forløb i STEM for Sprog

Hjørring Gymnasium er tovholder på et regionsstøttet projekt: STEM for sprog. I projektet indgår flere gymnasier i Nordjylland. Projektets fokus er at udvikle og afprøve faglige forløb, hvor fremmedsprog samarbejder med STEM-fag.
Første "runde" afprøver en række forløb:

STX - HTX: Sprog i tværfaglige forløb -STEM og SPROG (PDF)
HHX: Stem for sprog - hhx-Company Profile Amazon (word)
EUD: Engelsk i tværfagligt forløb på EUD (word)
EUX: Tværfagligt forløb på EUX (word)

Forløbene kan frit kopieres og/eller tilrettes efter behov.

Vi modtager gerne erfaringer og kommentarer i øvrigt: skriv til rektor Elsebeth Gabel Austin: au@hj-gym.dk

 

Strategier

Læs Hjørring Gymnasium STX & HF's internationale strategi 

Læs Hjørring Gymnasium STX & HF’s Lokale sprogstrategi

Læs Hjørring Kommunes sprogstrategi og læs mere om vores Sprog Camp

Se ministeriets nypublicerede rapport om sprog

Se tilbud til grundskolerne 2022-2023

Se portræt i "Gymnasieskolen"

 

Se program for fremmedsprog konference torsdag d. 17. november 2022

Læs oplæg her:

Læs artikel på nordjyske her

 

Image kopier.jpgImage3 kopier.jpg
Image1 kopier.jpgImage4 kopier.jpg

 

sefhttps://hj-gym.dk/download_file/view/1480/1097