Information om COVID 19


OPLYSNINGER ER SENEST OPDATERET ONSDAG D. 7. april 2021.

REGLER GÆLDENDE FRA DEN 6. april 2021
 

KRAV FOR AT DU KAN DELTAGE I DEN FYSISKE UNDERVISNING PÅ SKOLEN

Inden du går ind i skolens bygninger skal du bære mundbind eller visir og altid have det på, når du ikke opholder dig i et undervisningslokale (klasselokale).
Når du kommer ind på skolen, skal du afspritte dine hænder – der står sprit ved indgangene.
Du skal som elev selv anskaffe dig mundbind eller visir og brugen deraf er et myndighedskrav – overtrædelse sidestilles med et brud på skolens studie og ordensregler.


KRAV OM AT DU KAN FREMVISE ET NEGATIVT TESTRESULTAT

Adgang til skolen kræver at du mindst to gange inden for de seneste 7 dage har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19 uden for eller på skolen. Resultatet skal på forlangende forevises for skolens ansatte.


 MULIGHED FOR TEST PÅ SKOLEN

Det er muligt at blive lyn-testet på skolen – testen foregår i festsalen som selvtest – der er supervisorere til stede som hjælper. Der er skemalagt testtider for alle skolens elever.  Sørg for at du har dit sygesikringsbevis, din mobiltelefon og et skriveredskab klar så testningen kan foregå effektivt.

 

ADFÆRD PÅ SKOLEN GRUNDET COVID-19

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal til enhver tid følges på skolen, dvs. du skal til enhver tid holde mindst 2 meters afstand til andre når du ikke opholder dig i dit klasselokale, hvis det er muligt, hoste i ærmet, og være særlig opmærksom på god håndhygiejne.
Når du ankommer til skolen, skal du huske at holde afstand til andre, også når du f.eks. parkerer din cykel.
Du skal bære mundbind eller visir og altid have det på, når du ikke opholder dig i et undervisningslokale (Undervisningslokalet kan være i et fællesområde, en idrætssal eller andet større område på skolen).
I særlige undervisningssituationer, f.eks ved forsøgsarbejde i laboratorier, og undervisning i visse kreative fag kan brug af mundbind eller visir anbefales af faglæreren

 

Fællesarealerne må ikke benyttes.

 

Pauser og spisning:

 • Undgå unødvendig kontakt til andre elever og hold altid afstand til andre.
 • Vask hænder ofte, og altid før og efter du spiser.
 • Du må spise mad på din plads og ikke andre steder indenfor – du må også spise udenfor.
 • Husk oprydning – ryd altid op efter dig.
 • Skolens kantine er lukket og skolens koldtvandsautomater er lukkede. Du skal derfor medbringe mad og drikkevarer hjemmefra.


Andre oplysninger:

Dit affald skal i skraldespanden. Du skal forlade skolen, når din undervisning er slut.
Afsprit dine hænder igen, når skolen forlades. Ved hjemkomst anbefaler sundhedsmyndighederne, at du straks vasker dine hænder.
Ved henvendelse til skolens IT-kontoret, administrationen, bogdepotet og studievejledningen er det vigtigt, at du holder afstand. Skriv gerne en mail eller besked i Lectio så færrest muligt møder fysisk op. 

 

NØDUNDERVISNING

Hvis du er syg med Covid-19, har Covid-19 symptomer eller er hjemsendt fordi du skal testes, (fra 9/11-20 til 3/12 20 gælder også: hvis du har bopæl udenfor Hjørring Kommune) kan du modtage nødundervisning.

 • Elever der senest kl 07.45 via mail til adm@hj-gym.dk meddeler, at de ønsker nødundervisning, tilbydes dette senest fra efterfølgende skoledag.
 • Administrationen informerer berørte lærere om elever, der er fraværende, og som skal tilbydes nødundervisning. Ligeledes informeres lærerne om ophør af nødundervisning, når grundlaget derfor bortfalder.  
 • Lærerne informerer eleverne om, hvordan nødundervisningen foregår, enten i besked direkte til eleven eller ved angivelse i noten på den enkelte lektion.
 • Elever der har anmodet om nødundervisning, registreres ikke fraværende, efter de har anmodet om nødundervisning.
 • Elever, som ikke følger nødundervisningen, registreres fraværende, også i de tilfælde hvor fraværet skyldes sygdom pga. Covid-19.
 • Er elevens sygeforløb længerevarende, og har nødundervisning ikke været mulig, skal eleven rette henvendelse til skolen for nærmere aftale om støttetiltag.


For hjemsendte elever kan nødundervisningen gives i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Undervisningen kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Undervisningen kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. Læs mere på https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

Hvad gør jeg hvis jeg er smittet med Covid 19?

Hvis du er syg med Covid-19 må du ikke møde i skole, du skal isolere dig og følge smitteopsporingens anvisninger.
Er du så rask at du kan modtage undervisning kan du tilbydes nødundervisning – se ovenover 'Nødundervisning'

 

Hvad gør jeg hvis jeg har symptomer på Covid 19?

Hvis du får symptomer, som kunne være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test.
Du kan anmode skolen om nødundervisning – se ovenover 'Nødundervisning'

Yderligere oplysning kan findes her:
Hvis du får symptomer på COVID-19 - Sundhedsstyrelsen

 

Om at være ”Nær kontakt”

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:

 • Smittet person med symptomer:
  Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede
 • Smittet person uden symptomer:
  Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.
Nær kontakt og 'Anden kontakt' - Sundhedsstyrelsen

 

Hvad skal en ”nær kontakt” gøre?

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som
om, at du er smittet ved at gøre følgende:

 • Gå i selvisolation
 • Vær særlig opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Sørg for at blive testet to gange med en PCR-test

Nær kontakt og 'Anden kontakt' - Sundhedsstyrelsen

 

Informationsfilm – om ”nære kontakter”

SST_Nær kontakt Revidering_07_Subtitles.mp4 - Video fra Sundhedsstyrelsen (23video.com)


Om at være ”Anden kontakt”

Du skal blive testet hurtigst muligt (lyntest eller PCR-test) – brug gerne skolens testtilbud.
Du behøver ikke gå i isolation – du må gerne møde i skole, men være ekstra påpasselig indtil du har dit testresultat.
Får du symptomer på Covid 19 skal du straks tage hjem fra skole og anmode om nødundervisning.

Nær kontakt og 'Anden kontakt' - Sundhedsstyrelsen

 

APP’EN SMITTESTOP.DK

For at hjælpe med opsporingen af smitte opfordres alle til at installere app’en smittestop.dk. Se yderligere på https://smittestop.dk/