Særligt for ansatte


Oplysninger er senest opdateret tirsdag d. 29. september 2020.

Ansatte, der føler sig syge og frygter at have Covid-19, skal straks informere skolen. Det er vigtigt, at man hurtigt lader sig teste, og at man informerer skolen straks testsvaret er modtaget.
Ansatte, der er syge, og som afventer testsvar, forventes ikke at afvikle planlagt undervisning.
Ansatte, der er hjemme, og som er helt eller delvist raskmeldte, afvikler nødundervisning. Omfanget og evt. prioritering mellem hold foretages i dialog med nærmeste leder.

Ansatte, der er i risikogruppe jf. reglerne, kan kontakte nærmeste leder, hvis de ønsker at drøfte evt. yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Ved total nedlukning kan ansatte henvende sig til skolen med ønske om anvisning af arbejdsplads, såfremt arbejde fra eget hjem ikke er muligt.