Særligt for ansatte


Oplysninger er senest opdateret fredag d. 5. marts 2021.

 

Regler gældende fra 1. marts 2021
 

Testkrav som betingelse for fysisk fremmøde på skolen

For skolens lærere gælder, at første gang man møder på skolen i en arbejdsuge, skal man gå på kontoret og blive registreret. Ved registreringen på kontoret vil man blive bedt om at fremvise et negativt COVID19-testsvar.  Alle ansatte forventes at lade sig teste to gange om ugen, i de uger man møder fysisk på skolen jf. gældende retningslinjer.

Der vil være adgang til test på skolen mandag og torsdag morgen (i tidsrummet kl 08.15-11.15)

Fællesarealerne må ikke anvendes og uden for klasselokalerne gælder et afstandskrav på 2 meter, det gælder også på lærerværelset.

Det er vigtigt at der foretages systematisk udluftning i klasselokalerne i pauserne.

Alt servicepersonale registreres og fremviser testsvar j.f. aftale med servicechefen.

Ansatte, der føler sig syge og frygter at have Covid-19, skal straks informere skolen. Det er vigtigt, at man hurtigt lader sig teste, og at man informerer skolen straks såfremt man konstateres smittet med Covid-19.
Ansatte, der er syge, forventes ikke at afvikle planlagt undervisning. Ansatte, der er hjemme, og som er helt eller delvist raskmeldte, afvikler undervisning efter nærmere aftale med nærmeste leder.

Alle ansatte opfordres til at i videst muligt omfang at arbejde hjemmefra når det ikke grundet undervisning er påkrævet at de er tilstede på skolen.

Ansatte kan henvende sig til skolen med ønske om anvisning af en fast arbejdsplads, såfremt arbejde fra eget hjem ikke er muligt.  Ansatte der ønsker en midlertidig plads på skolen kan selv via Lectio reservere et lokale på skolen. Har du spørgsmål dertil kontaktes skolens administration.

Det er fortsat vigtigt at holde afstand og sikre afspritning af den plads du benytter før brug.

Skolens ansatte skal bidrage aktivt til at sikre at eleverne overholder gældende regler for brug af mundbind/visir m.v. Overtrædelse påtales over for eleverne og meddeles skolens ledelse.

Ansatte, der er i risikogruppe jf. reglerne, kan kontakte nærmeste leder, hvis de ønsker at drøfte evt. yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Der henvises til nedenstående retsgrundlag og undtagelsesbestemmelser.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/294