• Kreativitet

  Kreativitet

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Engagement

  Engagement

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fagligt Fokus

  Fagligt Fokus

  - Et gymnasium med mange muligheder

 • Fordybelse

  Fordybelse

  - Et gymnasium med mange muligheder

Studiekreds og kultur caféer 2019 - 2020

Studiekreds-2019-2020.jpgKULTURCAFÉ LØRDAG. D. 25. APRIL er aflyst

Vinterhalvårets studiekreds på gymnasiet handler om Det Moderne.
Kom og bliv klogere!

Når ordet ”moderne” nævnes, tænker man på ændringer i mode, musik, litteratur, arkitektur, man tænker på industrialismens og urbaniseringens ændringer af produktions- og levevilkår samt tankesæt, man tænker måske på ”Det moderne gennembrud” i litteraturen, ja, man tænker i det hele taget på opbruddet fra alt det gamle, det traditionelle.

Det moderne liv ses ofte som værende rodfæstet i fremtiden snarere end i fortiden, og hvor individet er frigjort fra bindinger af snart sagt nogen som helst art.

Denne foredragsrække vil fra forskellige faglige vinkler vise modernitetens fremtrædelsesformer, men også søge at belyse om ”det moderne” med afsæt i renæssancen og senere i oplysningstiden først skabtes i det nittende århundrede, eller om vi har set tilløb til ”modernitet” langt tidligere.

Seks af gymnasiets nuværende eller tidligere lærere er undervisere på de seks aftenseminarer:

 • Jørgen Fønss Nielsen, tidl. underviser i dansk og engelsk
 • Finn Høghøj, tidl. underviser i græsk
 • Kasper Graarup, underviser i religion, oldtidskundskab, latin og græsk
 • Lars Teisner Nielsen, tidl. underviser i religion og historie
 • Sven Ove Thimm, tidl. underviser i fysik, matematik og astronomi
 • Hans Micheelsen, underviser i matematik

Deltagelse i studiekredsen er gratis. Alle aftner kl.: 19.00 - 21.00 i skolens auditorium
Af hensyn til planlæg-ningen er tilmelding dog nødvendig. Man kan tilmelde sig hele rækken eller de enkelte aftener.
Tilmelding skal ske senest kl. 14.00 på dagen for aftenens foredrag til skolens kontor på tlf.: 98 92 24 33 eller på e-mail til bibliotekar Bo Rasmussen: ra@hj-gym.dk

Hent eller se brouchuren her...

STUDIEKREDS er færdig for denne gang

Danske opfindelser, videnskabsfolk og virksomheder, der har bidraget til den moderne verdens livsstil v/Hans Micheelsen

Vi ser på unikke danske bidrag til det, vi kalder den moderne verden. Forhåbentlig kommer der produkter og tanker frem i lyset, som mange nok ikke forbinder med dansk udvikling. På vores vej igennem dansk virkelyst kommer vi forbi Valdemar Poulsen, Carmen-curlere og Pandrup. Alt sammen krydret af mor-somme og lærerige anekdoter.