INDIVIDUELLE FORLØB

Er du verdensborger?
Går du op i globale udfordringer?
Har du lyst til at prøve kræfter med tværfaglighed og debat/diskussion af store globale temaer?

I de individuelle forløb kan du vælge et af to forløb, som tager fat på nogle af FN’s 17 verdensmål og dykker ned i forståelse, handlemuligheder og konsekvenser.
Forløbene er til dig, der ønsker et lidt højere niveau på undervisningen, og som har det bedst når undervisningen taler til din nysgerrighed på livet og omverdenen.

Det ene forløb tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur samt nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Der bliver således arbejdet på tværs af fysik, naturgeografi og matematik.
Det andet forløb tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst samt nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Her arbejdes der med biologi, samfundsfag og historie.

Tilmelding sker i forbindelse med valg af individuelle forløb for skoleåret.