Talent 2017 - 2018

MEDIECAFÈ – FOR ALLE ELEVER

Har du kendskab til teknik, eller har du prøvet at lave tekster, film og musik, så er her den ultimative mulighed for at udfolde din kreativitet i vores multimedie -værksted
Sted: Mediatek lok. 71
Tid: Weekend fredag d. 4 - 5. maj
INFO: meld dig til i lectio hos Brit (BR) eller Dorte (DA).

 

Talentlørdag d. 13. januar 2018

I år er der arbejdet på at sikre større elevdeltagelse, ved at minimere antallet af talentaktiviteter efter normale skoledage, hvor mange elever i forvejen har travlt med lektier, fritidsinteresser, job m.m.
For samtidig at skabe en synergieffekt af mange nysgerrige, motiverede og lærelystne elever, afvikles der i år en fælles talentlørdag (d. 13/1 – 2018), hvor energien fra de mange elever er med til at sætte ekstra fokus på det vigtige i at være nysgerrig. I løbet af dagen vil eleverne støde på hinanden, og der spises fælles frokost i kantinen.
 

Årets udbud og ansøgningsfrister kan ses herunder

Kreativ 3D print

Har du lyst til at prøve skolens 3D-printer? Vil du vide, hvordan man bruger sådan en printer? Og hvad kan man reelt benytte den til? Hvor går grænserne? Hvor kreativ kan man tillade sig at være? Vi udbyder nu et kursus i brugen af vores 3D-printer. Vi kommer i kurset ind på, hvordan man på sin computer skaber figurer til udprint – det findes der forskellige programmer til. Vi kommer også ind på matematikken bag 3D-print. Vi bruger lørdag den 13. januar til at lave et projekt, hvor du skal arbejde på en prototype, der kan forbedre et område af skolen. Det kunne for eksempel være et nyt møbel eller en udsmykning til et kedeligt sted. Vi slutter med at printe prototyperne ud og præsenterer dem for hinanden.

Sted: Hjørring Gymnasium d. 13/1 lokale 12 (da 3D-printeren bor i 11b)
Indledende dage: Tirsdag d. 21/11 og én af dagene tirsdag 8/1, onsdag 9/1, torsdag 10/1. klokken 14.20-16.30.
Sted for indledende dage: lokale 12
Ansøgningsfrist: 15/11
Kontaktpersoner: Henrik Just hj@hj-gym.dk og Bettina Lind bl@hj-gym.dk
 

Er du den kommende bioteknikker?

I indføres i det biotekniske univers, hvor de største opdagelser gennem det seneste årti danner baggrund for det videre arbejde med at arbejde innovativt på udvikling af nye produkter, forskningsprincipper m.m.
Der er stort fokus på anvendelse af forskellige innovationsmodeller til at understrege relevansen af det fremstillede, samt behov for et realistisk bud på tidshorisont og fremstillingsmetoder.
Herunder arbejdes med cost-effect.

I løbet af dagen bliver I præsenteret for de seneste opdagelser, hvorefter der i grupper arbejdes med idégenerering, idé udvælgelse, idé præsentation og produkt/proces/princip udvikling.
Dagen afsluttes med elevpitch fra samtlige grupper, samt dialog omkring realistisk tidshorisont, potentielle samarbejdspartnere, samt andre interessenter.

Sted: Hjørring Gymnasium d. 13/1 kl. 10.00-16.00
Ansøgningsfrist: 1/12
Kontaktpersoner: Daniel dn@hj-gym.dk eller Johnny jc@hj-gym.dk
 

Feltarbejde i religion

I den daglige undervisning beskæftiger vi os i religionsundervisning især med læsning af tekster og andet materiale. Vi har desværre sjældent tid til at komme ud i verden og foretage egne observationer, hvor vi kan bruge vores viden i praksis. Denne dag får I mulighed for at foretage feltarbejde. Eksemplar på feltarbejde kan være:
Besøge en kristen menighed
Besøge en alternativ helbreder
Tale med sygehuspersonalet om oplevelser med liv og død.

Tid og sted: Vi indkalder til et introduktionsmøde d. 4/1 kl.15.30 i lokale 42, hvor vi taler om hvorfor vi laver feltarbejde, hvordan og hvilke typer feltarbejde der findes, og hvilke, der er mulige i Hjørring. I bliver sat til at tage kontakt til målgruppe. På selve talentdagen d. 13/1 bliver I sendt ud i byen fra 10-14, og derefter skal I bearbejde jeres observationer, og fremlægge resultaterne for hinanden.
Ansøgningsfrist: 1/12
Kontaktpersoner: Bent H. Jørgensen bj@hj-gym.dk og Bent Kristensen bk@hj-gym.dk
 

Kan klimaet reddes?

Talent i samfundsfag og naturgeografi
Et rollespil om mulige løsninger på klimaproblemet, hvor eleverne i forskellige roller som EU-parlamentarikere og interesseorganisationer skal udarbejde en ny europæisk klimapolitik.

Talentaktiviteten er et rollespil/forhandlingsspil om mulige løsninger på klimaproblemet, hvor eleverne i forskellige roller som EU-parlamentarikere, virksomheder og interesseorganisationer er samlet i Bruxelles med henblik på at udarbejde en ny klimapolitik. Ideen med forhandlingsspillet er at eleverne indtager rollen som aktører i udarbejdelsen af europæiske klimapolitik. På baggrund af elevernes tildelte rolle opstilles en forhandlingsproces hvor viden om klimaet, argumenter, strategi og forhandlingsevne vil være afgørende for den endelige lovgivning. Det er således meningen at de forskellige grupper prøver at nå frem til en beslutning, der passer med deres interesser.

Sted: Hjørring Gymnasium d. 13/1 kl. 10.00-16.00 lokale 20
Indledende dag: tirsdag d. 9/1 – 2018, hvor I bliver undervist i rollespil af Mette H og Marie L
Sted for indledende dage: Drama (62)
Ansøgningsfrist: 1/12
Kontaktpersoner: Selim sm@hj-gym.dk , Søren sa@hj-gym.dk eller Frank fp@hj-gym.dk
 

Lad os lytte til landskabets stemmer!

Blæsten går frisk over Limfjordens vande…
Hvor mange gange har du ikke sunget med på ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” – masser af gange! Lagde du mærke til fængende linjer som ”Længsel er saltet i Limfjordens vande/Her fik jeg fartens glød på kind”? Vidner det om en udkant, hvor der bor ene hjemmefødninger? Nej, så langt fra.
Fra baser i Limfjorden udgik vikingetidens togter og herfra erobredes England. Danmarks største vikingegravplads på Lindholm Høje og mest imponerende vikingeborg Aggersborg markerede Limfjorden som central i det tidlige danske rige. Og før det, allerede i jægerstenalderen, havde mennesker bosat sig langs Limfjordens bredder, hvor de øste af Limfjordens (hav)frugter og vildtet i baglandet. Stenalderfolkene rejste enorme stenmonumenter, jættestuer for de døde og efterlod sig dynger af køkkenmøddinger. Tiden, der fulgte efter vikingetiden, bragte et overdådigt sildefiskeri velstand og udvikling til byerne omkring fjorden.

Vidste du for øvrigt, at Limfjorden var lukket for gennemsejling i flere århundreder? Kender du historien om Aalborgs udvikling fra købmandsby over værftsby til universitetsby? Hvor kom Janteloven fra?
På en to dages tur i bus langs Limfjorden, følger vi sporene efter stenaldermanden, oldtidsbonden, vikingen, sildefiskeren, købmanden, industriarbejderen og den universitetsstuderende. Vi finder disse spor i landskabet, på fjorden, i jættestuen, på gården, i fabrikken, i litteraturen og i kunsten.

Vi kommer til at høre forfattere og kunstneres stemmer som Jakob Ejersbo, Erik Bertelsen, Johan Skjoldborg, I.P. Jacobsen, Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Knud Sørensen, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, Johannes V. Jensen, Johnny Hefty og flere lægge stemme til. Men ikke alene kommer vi til at læse og høre andres tekster, men også dine egne! Din stemme skal også høres. Inspireret af hvad øjnene så, hvad ørerne hørte, hvad næseborene registrerede, vil vi lade jer skrive digte, fragmenter af prosa og poesi, raptekster etc., der kan fastholde mindet om det skønne, det flygtige, det uhåndgribelige, ja, det, som kun et maleri, et fotografi, et digt, et eventyr kan fastholde. Bemærk alle skriveaktiviteter foregår på stedet- altså ingen hjemmearbejde.

Aktiviteten kræver ingen specielle faglige forudsætninger udover en stor interesse for at høre, læse og skrive om vores nærmeste lande, ”Sallingland, Thyland og andre lande”, som vi finder rundt om Limfjorden.

Tid og sted: Vi har en workshop på skolen lørdag den 13.01.18, hvor vi introducerer til noget af den viden, vi er nødt til at have for at kunne nyde de mange smukke, spændende og interessante steder, vi skal opsøge på vores to dages bustur rundt om Limfjorden.

Selve turen kommer til at foregå fredag d. 20. og lørdag 21. april 2018
Pris:  kr. 950,00 incl. transport, entréer, overnatning og forplejning. Dog medbringes en solid frokostmadpakke til første dag.


Ansøgningsfrist: 01.12.17 – skriv en kort ansøgning, hvor du begrunder, hvorfor du gerne vil deltage i denne aktivitet.
Kontaktpersoner: Lars Teisner Nielsen ln@hj-gym.dk og Jørgen Fønss Nielsen jf@hj-gym.dk
 

HVORDAN SKAL VÆSKE OG ENERGI VÆRE VED FYSISK AKTIVITET?

Formål: At eleverne kan få et indblik i væske og energi-indtags betydning for en sportslig præstation. Dette gøres som en aktivitet som de ikke vil være i stand til at udføre i normal undervisning.

Opgave: At bekræfte/ afkræfte Team Danmarks væske- og energiindtag anbefalinger. Dette kan også bruges i forbindelse med at projicere emnet mod den daglige indtagelse af væske og energi indtag i et sundhedsmæssigt perspektiv.

Afvikling:
Før weekendaktivitet 2-3 timer.

 1. Introduktion til projektet og teori omkring kroppens væske og energi indtag.
 2. Watt-max-test på cykel i normal temperatur for min. 4 personer

På aktivitetsdagen

 1. 2-3 timers cykelkørsel efter TD væske og energi anbefalinger
  En gruppe som kører ved normal/ rumtemperatur(14/21 grader)
  En gruppe som kører ved forhøjet rumtemperatur(28 grader)
  Målinger: løbende pulsmålinger, oral temperaturmåling hvert 10. min., vægtmåling inden der køres og en gang i timen (efter 58 min.), borgskala vurdering hvert 15. min.
  Videooptagelser/ foto løbende
  Variation:
  - At lade en gruppe køre med ”rigtig væske og energi strategi” og den anden gruppe ”med reduceret væske-/ energi indtag.
 2. Udarbejdelse af data og præsentationsmateriale.
 3. Fremlæggelse af tal.

Teori grundlag væske og energiindtag.: http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Sportsernaering.aspx

Sted: Hjørring Gymnasium Sal 2
Tid: Lørdag d. 20. januar 2018
Ansøgningsfrist: 1/12
Kontaktpersoner: Ragnar, rg@hj-gym.dk

 

LITTERATURKLUBBEN

Litteraturklubben er for dig, der kan lide at læse og ønsker mulighed for at fordybe dig i klassiske og nye værker på engelsk og dansk. Det er derfor et krav, at du kan læse længere tekster på engelsk og dansk uden problemer. Der er lærere til stede, men udelukkende som hjælpere til diskussion, ikke til forståelse.
Cirka én gang om ugen er der læsehygge ved lokale 47, hvor vi disker op med the, kaffe og kage. Læsetiden er net- og musikfri!
Vi mødes ca. én gang om måneden for at analysere/diskutere månedens roman, som er udvalgt på forhånd. Skolen sørger for materialer.
Send en motiveret ansøgning over Lectio til Marita eller Brit senest søndag d. 10. september for at være med.