akademi

Nordjyske_Gymnasiers_Akademi_LOGO.jpg
Logo: Nordjyske Gymnasiers Akademi

Talentaktivitet holder pause men vender stærkt tilbage i skoleåret 2024/2025

 

De gymnasiale uddannelser i Nordjylland ønsker at støtte alle elever til at nå så langt som muligt, også de dygtige og talentfulde elever. Derfor har vi oprettet Nordjyske Gymnasiers Akademi. Målet er at sikre talentfulde elevers trivsel, udfordre dem på et passende niveau, med en passende progression og samtidig løfte klassernes niveau generelt.

Nordjyske Gymnasiers Akademi er en fælles koordineret indsats for talentfulde elever i hele Nordjylland - og alle gymnasier (stx, htx, hhx, VUC og studenterkurser) deltager. Akademiet er bygget op om, at talentfulde elever fra 2.g deltager i tre akademidage pr. semester, hvor både skolebaserede aktiviteter og aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregående uddannelser er på programmet.

Strukturering af projektet skal sikre, at indsatserne kan fungere som øjenåbner til de videregående uddannelser i Nordjylland, og at der etableres et tættere samarbejde og et varigt netværk mellem gymnasiale ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Herved er det målet, at alle deltagende elever kvalificerer deres videregående uddannelsesvalg.

 

Hvem kan deltage?

Projektet tager udgangspunkt i, at talent kan betragtes som et udtryk for en særlig grad af kompetencetilegnelse og drejer sig altså om evnen til i særlig grad at kunne levere eller handle på baggrund af den opnåede viden.

En akademi elev er altså ikke nødvendigvis en specielt højtbegavet elev, men derimod en elev, som har de bedst udviklede kompetencer. Med denne definition er talent noget, som kan udvikles og ikke blot noget som er medfødt. Nogle elever kan og vil yde en ekstra indsats for at blive endnu bedre til at kunne levere eller gøre, og for disse elever vil aktiviteter ofte være en slags belønning for indsatsen. Andre dygtige elever vil ikke af sig selv søge udfordringerne, men hvis de motiveres til alligevel at yde en ekstra indsats, vil de kunne blive langt dygtigere. Her er en helt anden type indsats påkrævet.

 

Hvordan kommer man i betragtning?

Du skal skrive en motiveret ansøgning på denne blanket (ansøgning), hvor du begrunder hvorfor netop du skal have lov at følge den spændende akademiundervisning.

Vi vægter nysgerrighed, motivation, videbegær, evne til refleksion og altså ikke kun antallet af 12taller!