Opbygning - grundforløb

Formålet med grundforløbet er:

 • At give faglig indsigt og forståelse samt indføring i gymnasiale arbejdsmetoder
 • At skabe grundlag for valg og gennemførelse af studieretninger
 • At danne basis for udvikling af elevernes almendannelse


Generelt

Alle elever på det 3-årige gymnasium begynder med 3 mdr. grundforløb, som skal give dem faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som grundlag for deres senere valg og gennemførelse af studieretning - de sidste 2 år i gymnasiet.
Grundforløbet består på Hjørring Gymnasium STX & HF af fagene dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, et kunstnerisk fag, samt de tværfaglige forløb: Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP).

 

FAG OG NIVEAUER PÅ STX

STX indeholder fag på A, B eller C-niveau. A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af, hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget.

Hovedreglen er:
C-niveau = 1 år / ca. 75 timer
B-niveau = 2 år / ca. 200 timer
A-niveau = 3 år / ca. 325 timer

Du vil, afhængig af studieretning, få mulighed for at opgradere nogle af fagene fra C-niveau til B- eller A-niveau, og/eller fra B-niveau til A-niveau via valgfag.

En stx-eksamen skal indeholde min. 4 fag på A-niveau.

 

OBLIGATORISKE FAG

Størstedelen af de fag, du møder på gymnasiet er obligatoriske fag, dvs. fag, der er fælles for alle studieretninger.

De obligatoriske fag er:

 • dansk
 • historie
 • 2. fremmedsprog *
 • oldtidskundskab
 • religion
 • idræt
 • matematik
 • fysik
 • samfundsfag
 • ét af fagene billedkunst, drama eller musik
 • to af fagene biologi, naturgeografi, kemi eller informatik.

* Du kan vælge at fortsætte med tysk eller fransk fra folkeskolen (fortsættersprog) eller vælge at tage et nyt sprog, fransk eller spansk (begyndersprog).
Begyndersprog kan kun vælges på A-niveau.

Ud over de obligatoriske fag har du studieretningsfag og valgfag. Se under studieretningsforløbet.

 

STUDIERETNINGSFORLØB

En studieretning er en pakke af fag, der vælges samlet. Studieretningerne er tonet i forskellige retninger, så du kan vælge mellem naturvidenskabelige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og sproglige studieretninger. Da hele klassen undervises sammen i disse fag samt i de obligatoriske fag, er der mange muligheder for samarbejde imellem fagene.

 

VALGFAG PÅ HJØRRING GYMNASIUM

Oversigt over valgfag:

FagABCFagABC
Astronomi  XLatinX X
Billedkunst XXKemi XX
Biologi X Innovation XX
Dramatik XXMatematikXX 
EngelskX  Musik XX
Erhvervsøkonomi  XNaturgeografi XX
Filosofi  XPsykologi XX
FysikXX Religion X 
Idræt X SamfundsfagXX 
Informatik XXTyskX  

 

Valgfag i 1.g

I forbindelse med din ansøgning til STX-uddannelsen, skal du vælge et 2. fremmedsprog samt et kreativt fag.

Du kan vælge mellem følgende:

2. fremmedsprog:

Fransk begynderA-niveau (1.-3. g)
Spansk begynderA-niveau (1.-3. g)
Tysk forsætterB-niveau (1.-2. g)

 

Kreativt fag:

Billedkunst C, Dramatik C, Musik C

Fakta om valgfag

 • Samtlige STX-elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog (tysk).
 • Dette opfyldes når du vælger studieretning. Fagene samfundsfag, fysik, kemi og biologi på A-niveau forudsætter valg af matematik på B-niveau.
 • Gymnasiet opretter de studieretninger og valgfag, der tilgodeser flest elevønsker.
 • Har blot 10 elever ønsket et valgfag, vil faget blive oprettet.
  Antallet af valgfag varierer alt efter hvilken studieretning, du er på.