Større skriftlige opgaver i STX

Opgaver

Fælles vejledning til udformningen af en større skriftlig opgave på Hjørring Gymnasium STX & HF - Udformningen af en større skriftlig opgave

Igennem STX-uddannelsens 3 år skal alle elever skrive 3 større skriftlige opgaver, nemlig:

  • Dansk/historieopgaven i 1.g (DHO) - 2023 DHO
  • Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) - 2023 SRO
  • Studieretningsprojekt i 3.g (SRP) - 2024 SRP