Studieretning 6

Samfundsvidenskab: Samfundsfag A - Engelsk A
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie A
Samfundsfag A
Idræt C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Biologi C
2.g
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie A
Samfundsfag A
Idræt C
Kemi C
Religion C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
3.g
Dansk A
Engelsk A
Historie A
Samfundsfag A
Idræt C
Oldtidskundskab C

*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, informatik B (3g) og/eller latin C (2g eller 3g)