Studieretning 1

Naturvidenskab: Matematik A - Fysik B - Kemi B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie A
Samfundsfag C
Idræt C
Fysik B
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Kemi B
2.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie A
Idræt C
Fysik B
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Kemi B
Informatik C
3.g
Dansk A
Matematik A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene FY A, KE A, If B (3g) og/eller ng C (2g eller 3g)