2: Fys-science

Naturvidenskab: Matematik A - Fysik A - Kemi B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik a
Historie A
Samfundsfag C
Idræt C
Fysik A
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Kemi B
2.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie A
Idræt C
Fysik A
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Kemi B
Naturgeografi C
3.g
Dansk A
Matematik A
Historie A
Idræt C
Fysik A
Oldtidskundskab C
Religion C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g