4: Bio-science

Naturvidenskab: bIOLOGI a - Kemi B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie A
Samfundsfag C
Idræt C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Biologi A
Kemi B
2.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie A
Idræt C
Fysik C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Biologi A
Kemi B
3.g
Dansk A
Historie A
Idræt C
Religion C
Biologi A
Oldtidskundskab C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g