5: Geo-science

Naturvidenskab: Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie A
Samfundsfag C
Idræt C
Geovidenskab A
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Kemi B
2.g
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie A
Idræt C
Geovidenskab A
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Kemi B
3.g
Dansk A
Matematik A
Historie A
Idræt C
Geovidenskab A
Oldtidskundskab C
Religion C


*kræver faget på c-niveau i 1.g