8: Sprog og samfund

Sprog: Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B*
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie A
Samfundsfag B
Idræt C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Tysk A
Biologi C
2.g
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie A
Samfundsfag B
Idræt C
Tysk A
Religion C
3.g
Dansk A
Engelsk A
Historie A
Idræt C
Tysk A
Oldtidskundskab C

*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, informatik B (3g) og/eller latin C (2g eller 3g)