1: IT-science

Naturvidenskab: Matematik A, Fysik B, Kemi B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Matematik A
Fysik B
Kemi B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Samfundsfag C
Idræt C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
2.g
Matematik A
Fysik B
Kemi B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Informatik C
3.g
Matematik A
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene FY A, KE A, If B (3g) og/eller ng C (2g eller 3g)