10: Klassiske sprog

Sprog: latin A - Græsk A
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Latin A
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie A
Samfundsfag C
Idræt C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
2.g
Latin A
Græsk A
Dansk A
Engelsk B
Historie A
Biologi C
Idræt C
Religion C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
3.g
Latin A
Græsk A
Dansk A
Historie A
Idræt C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g