11: Musik

Vi giver dig muligheden for at fordybe dig i musikken. Du skal både spille og synge, du skal være musisk kreativ og du skal beskæftige dig med teori og analyse.

Kunst: musik A - engelsk A
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Musik
1.g
Musik A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Samfundsfag C
Idræt C
Fysik C
Biologi C
2.g
Musik A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Religion C
Idræt C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Naturgeografi C
3.g
Musik A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C

*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, informatik B (3g) og/eller latin C (2g eller 3g)