2: Fys-science

Naturvidenskab: Matematik A - Fysik A - Kemi B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Matematik A
Fysik A
Kemi B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Samfundsfag C
Idræt C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
2.g
Matematik A
Fysik A
Kemi B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Informatik C
3.g
Matematik A
Fysik A
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g