7: Det økonomiske Samfunds

Samfundsvidenskab: Samfundsfag A - Matematik A
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Matematik A
Samfundsfag A
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Biologi C
2.g
Matematik A
Samfundsfag A
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Informatik C
Religion C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
3.g
Matematik A
Samfundsfag A
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, informatik B (3g) og/eller latin C (2g eller 3g)