9a: Sprog og kultur med tysk a

Sprog: Engelsk A - Tysk A - latin B
Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Tysk A
Engelsk A
Latin B
Historie A
Matematik B
Idræt C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Dansk A
Biologi C
2.g
Tysk A
Engelsk A
Latin B
Dansk A
Historie A
Matematik B
Idræt C
Religion C
3.g
Tysk A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g