4: Bio- og sports-science

Naturvidenskab: bIOLOGI a - Kemi B - valgfag: idræt B

For dig som er vild med at eksperimentere og gerne vil udforske den naturvidenskabelige verden med mennesket i fokus.

Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Biologi A
Kemi B
Idræt B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Matamatik B
Samfundsfag C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
2.g
Biologi A
Kemi B
Idræt B
Dansk A
Historie A
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
Engelsk B
Matamatik B
3.g
Biologi A
Idræt B
Dansk A
Historie A
Religion C
Oldtidskundskab C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g