7: Det globale samfund

Samfundsvidenskab: Samfundsfag A - Engelsk A

For dig som er vild med samfund og sprog og nysgerrig på især internationale samfundsforhold.

Grundforløb
Dansk A
Engelsk
Matematik
Almen sprogforståelse
Samfundsfag
Idræt C
Naturvidenskabeligt grundforløb
1.g
Samfundsfag A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Idræt C
Fysik C
Samme kunstnerisk fag som i grundforløbet
Biologi C
2.g
Samfundsfag A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Idræt C
Naturgeografi C
Religion C
Samme 2. fremmedsprog som i 1.g
3.g
Samfundsfag A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C


*kræver faget på c-niveau i 1. eller 2.g
Du skal vælge mindst ét af fagene biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B, informatik B (3g) og/eller latin C (2g eller 3g)