Studieretning 1

1.g - grundforløb
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Naturvidenskabeligt forløb
Almen sprogforståelse
Almen studieforberedelse
1.g - 2. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet
Samme kunstneriske fag som i grundforløbet
Samfundsfag C
Matematik A
Fysik A
Kemi B
Almen studieforberedelse
2.g - 3. & 4. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet
Naturgeografi C
Matematik A
Fysik A
Religion C
Kemi B
Almen studieforberedelse
3.g - 5. & 6. semester
Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Matematik A
Fysik A
Kemi B
Almen studieforberedelse
* Valg af kunstnerisk fag på B-niveau, kræver at du har haft faget på C-niveau i 1.g.